BÌNH LUẬN | BÁO LỖI | YÊU CẦU PHIM
Các bạn vui lòng comment link phim bị die/chết link... để AD sửa lỗi liên tục nhé các bạn..
Thông Tin Phim
Thời Gian Đẹp Nhất
Đạo diễn:Tằng Lệ Trân
Thể loại:Phim Bộ, Trung Quốc, Tâm Lý - Tình Cảm
Độ dài:40 Tập
Quốc gia:Trung Quốc
Phát hành:2013
Diễn viên:Chung Hán Lương, Trương Quân Ninh, Giả Nãi Lượng
Nguồn:Sưu tầm
Phim chuyển thể từ tiểu thuyết cũng tên của Đồng Hoa. 
[id]trailer;http://www.youtube.com/watch?v=plWf6V2IrEA|1;https://picasaweb.google.com/118218694406844248234/Best1?authkey=Gv1sRgCM-6id6Tg4qd3QE#5951932067469889362|1;http://www.dailymotion.com/swf/x17tal9|2;https://picasaweb.google.com/118218694406844248234/Best2?authkey=Gv1sRgCPLQ1tT7ybP5Tw#5952318942852227154|3;https://picasaweb.google.com/118218694406844248234/Best3?authkey=Gv1sRgCNeCi-vi45v2tQE#5952376122091542898|2;http://www.dailymotion.com/swf/x17uoen|4;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/Best4?authkey=Gv1sRgCLSLjeiQ2cmfmwE#5954087651701431234|5;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/BT5?authkey=Gv1sRgCL2Akpi219nLGA#5954141694815459474|6;https://picasaweb.google.com/111925737037827529177/Best6?authkey=Gv1sRgCJzglZnkyo-Pew#5954525628849139218|7;https://picasaweb.google.com/111925737037827529177/Best7?authkey=Gv1sRgCNbI17bG1PWJOA#5955928495946421906|8;https://picasaweb.google.com/111925737037827529177/Best8?authkey=Gv1sRgCKaWwfik1rfPtgE#5955935775703823490|7;anc.mp4//m.xemphimhan.com/mobile/picawebmobile/YjQxNXV0d!_WlVVVd!_WOUlbzm!d!_FhGbHJ0OU1Uak5aRVRZbXlQSnkwbGlpcEZtMAAh_G.mp4|8;anc.mp4//m.xemphimhan.com/mobile/picawebmobile/SG5E_yTWFVYmo4_yTUhiSWtHZGNmMWJPOU1Uak5aRVRZbXlQSnkwbGlpcEZtMAAh_G.mp4|9;anc.mp4//m.xemphimhan.com/mobile/picawebmobile/cmtSOXA0Zmg2cnA1MUxMMbzm!JSSFJYZE1Uak5aRVRZbXlQSnkwbGlpcEZtMAAh_G.mp4|10;anc.mp4//m.xemphimhan.com/mobile/picawebmobile/R3R1bbzm!lQUF9iaWZWS2d!_VNXd!_EW_yTNpOU1Uak5aRVRZbXlQSnkwbGlpcEZtMAAh_G.mp4|9;https://picasaweb.google.com/107470362289439051458/Best9?authkey=Gv1sRgCM_P__3fk5Ho8QE#5956752344196745778|10;https://picasaweb.google.com/107470362289439051458/Best10?authkey=Gv1sRgCKKh_qWx7JPDOw#5956750052131717010|11;https://picasaweb.google.com/107470362289439051458/Best11?authkey=Gv1sRgCM6byNT707TGLg#5959014534185087330|12;https://picasaweb.google.com/107470362289439051458/Best12?authkey=Gv1sRgCKGFhdHOoJXVfw#5959093310531735410|13;https://picasaweb.google.com/107470362289439051458/Best13?authkey=Gv1sRgCPbcxO79qabODA#5959365046189914818|14;https://picasaweb.google.com/107470362289439051458/Best14?authkey=Gv1sRgCMa3xrqEv5SUDw#5959484537512139986|11;anc.mp4//m.xemphimhan.com/mobile/picawebmobile/ZloybmUxUWd!_CYjVaMEJ0SHd!_oQXR4OU1Uak5aRVRZbXlQSnkwbGlpcEZtMAAh_G.mp4|12;anc.mp4//m.xemphimhan.com/mobile/picawebmobile/MkJ2Nkp1WFhhcjd!_jYXNvZF9lS3pud!_E1Uak5aRVRZbXlQSnkwbGlpcEZtMAAh_G.mp4|15;https://picasaweb.google.com/112748258717034682923/Best15?authkey=Gv1sRgCPjjjuzA4efGYA#5962800190112179874|16;https://picasaweb.google.com/112748258717034682923/Best16?authkey=Gv1sRgCP-S1dyZ6rn3RA#5962821447909740642|17;https://picasaweb.google.com/112748258717034682923/Best17?authkey=Gv1sRgCMeE1sznpZTLygE#5962831799430334818|1;https://www.youtube.com/watch?v=tSRoC4Z6sT8|2;http://www.youtube.com/watch?v=D7Vkw7lC5XU|3;http://www.youtube.com/watch?v=p9NsIIqNaXA|4;http://www.youtube.com/watch?v=DtmVu2h_SCY|5;http://www.youtube.com/watch?v=icSwQwaBf0Q|6;http://www.youtube.com/watch?v=K682OeHhyV8|7;http://www.youtube.com/watch?v=PL91cSVRtxw|8;http://www.youtube.com/watch?v=2qUrcOrC0yo|9;http://www.youtube.com/watch?v=bHhuGTuTZUo|10;http://www.youtube.com/watch?v=GwiHsgkx84g|11;http://www.youtube.com/watch?v=KE6JFQSu-FE|12;http://www.youtube.com/watch?v=_-qIi2ZoYT8|13;http://www.youtube.com/watch?v=30I3SvGgreQ|14;http://www.youtube.com/watch?v=YvOAuOkLOqk|15;http://www.youtube.com/watch?v=TVHw1tAQ_Mo|16;http://www.youtube.com/watch?v=Fe7VeqbDpMc|17;http://www.youtube.com/watch?v=vHda9hIt3gg|1;http://clip.vn/embed/2CkT|2;http://clip.vn/embed/2m6w|3;http://clip.vn/embed/2ms5|4;http://clip.vn/embed/2m9A|5;http://clip.vn/embed/2m9x|6;http://clip.vn/embed/2m9H|7;http://clip.vn/embed/2mvD|8;http://clip.vn/embed/2mrd|9;http://clip.vn/embed/29UB|10;http://clip.vn/embed/29NM|11;http://clip.vn/embed/294F|12;http://clip.vn/embed/29H7|13;http://clip.vn/embed/2L13|14;http://clip.vn/embed/2LFO|15;http://clip.vn/embed/2a2q|16;http://clip.vn/embed/2a2Y|17;http://clip.vn/embed/2a2c|18;https://picasaweb.google.com/112748258717034682923/Best18?authkey=Gv1sRgCIm8jIiG_aXQrwE#5964578119821541426|19;https://picasaweb.google.com/112748258717034682923/Best19?authkey=Gv1sRgCNeCwZOY97r7FA#5965339830814731058|20;https://picasaweb.google.com/112748258717034682923/Best20?authkey=Gv1sRgCM26q9vbta_M3QE#5965339855048830498|18;http://www.youtube.com/watch?v=zehqMkZuLOA|19;http://www.youtube.com/watch?v=6DTgPAuvXkk|20;http://www.youtube.com/watch?v=g-MHbNQx0uc|21;https://picasaweb.google.com/113230052408966275503/Best21?authkey=Gv1sRgCKvHoLTxuPHqqQE#5967251489373960482|22;https://picasaweb.google.com/113230052408966275503/Best22?authkey=Gv1sRgCKngydTDxMaFLQ#5967251505100934002|18;http://clip.vn/embed/2aqM|19;http://clip.vn/embed/2aqq|20;http://clip.vn/embed/2aqY|21;anc.mp4//m.xemphimhan.com/mobile/picawebmobile/_yT3NDUWFJd!_bzm!ltcnBUR09h_yT1d!_4VXVLZE1Uak5aRVRZbXlQSnkwbGlpcEZtMAAh_G.mp4|22;anc.mp4//m.xemphimhan.com/mobile/picawebmobile/cU8bzm!d!_WV0MVNfbjJ6QW00QjQtZl96d!_E1Uak5aRVRZbXlQSnkwbGlpcEZtMAAh_G.mp4|23;https://picasaweb.google.com/113230052408966275503/Best23?authkey=Gv1sRgCMvc_peQlojIGw#5968027597889186610|23;anc.mp4//m.xemphimhan.com/mobile/picawebmobile/eVNvSXFKbGFrUGh5bHgbzm!b0pC_yT1hwS_yTI1Y_yThKUE5_yTYmxMQnVlWEVFVy1m_yTQAh_G.mp4|24;anc.mp4//m.xemphimhan.com/mobile/picawebmobile/N1ZJMjJjd!_EZJUlhfYnpkeU9nbm9jOU1Uak5aRVRZbXlQSnkwbGlpcEZtMAAh_G.mp4|21;http://clip.vn/embed/2Ta9|22;http://clip.vn/embed/2TaP|23;http://clip.vn/embed/2TX2|24;http://clip.vn/embed/2T-Q|24;https://picasaweb.google.com/110501626363829160583/Best24?authkey=Gv1sRgCLCCgPCJ1Zmxcg#5969728976595122802|25;https://picasaweb.google.com/110501626363829160583/Best25?authkey=Gv1sRgCO-K8cuR2bj_vQE#5970926574376278370|25;anc.mp4//m.xemphimhan.com/mobile/picawebmobile/NkxtVlFtckJpU2Zh_yTU8yVUY2Mm1nOU1Uak5aRVRZbXlQSnkwbGlpcEZtMAAh_G.mp4|25;http://clip.vn/embed/2uCA|21;https://www.youtube.com/watch?v=kS5IoPG3AhU|22;http://www.youtube.com/watch?v=4SJOXqoN0sw|23;http://www.youtube.com/watch?v=_u-VDbCEGMk|24;http://www.youtube.com/watch?v=sAH0O4SrrXk|26;http://www.youtube.com/watch?v=65eJMhZjTqE|27;http://www.youtube.com/watch?v=16SEpz8xeDQ|26;http://clip.vn/embed/25ne|1;phimsoc.y/qWbGD4eqgg0|2;phimsoc.y/P-dDpMeDfI8|3;phimsoc.y/bkwPbFWFQRc|4;phimsoc.y/73NzJOEwrC4|5;phimsoc.y/KNrX4rykV6s|6;phimsoc.y/zLETPf0QoME|7;phimsoc.y/HdE8b6F2OeE|8;phimsoc.y/1HCZkq1MqbQ|9;phimsoc.y/bHyUPS_71mU|10;phimsoc.y/KPJC3IHTW6s|11;phimsoc.y/jSUbSQ93K9c|12;phimsoc.y/SQ9SLVIKFJ0|13;phimsoc.y/dFbvkIdCZJ8|14;phimsoc.y/Apt7wTfVWsc|15;phimsoc.y/iXz71ZzYZ4U|16;phimsoc.y/SrLmwKKc2sw|17;phimsoc.y/bZVXEGztgYY|18;phimsoc.y/rLuryHhm-4o|19;phimsoc.y/DuPOlzweKAc|20;phimsoc.y/dmPfhd0evow|21;phimsoc.y/YmCC2CLKLbI|22;phimsoc.y/Bp4XrZrJ-Sc|23;phimsoc.y/QDAkmX4oWZc|24;phimsoc.y/8BkP0S5f0-c|25;phimsoc.y/dM_9gnkaAoE|26;phimsoc.y/0fI_qyykBdI|27;phimsoc.y/p0e63Ru729M|27;http://clip.vn/embed/257y|-----27-Raw;phimsoc.y/HMF7j0y7Jn0|28-Raw;phimsoc.y/MtxndhEkfbw|29-Raw;phimsoc.y/hS6M7G3qHoc|30-Raw;phimsoc.y/jX6G4cz4ntA|31-Raw;phimsoc.y/F6U2p25n4GU|32-Raw;phimsoc.y/vu5PlcTyVMo|33-Raw;phimsoc.y/8T5DwYoW6mg|34-Raw;phimsoc.y/J8zP0gXBjX4|35-Raw;phimsoc.y/ZDYN238UrlM|36-Raw;phimsoc.y/wCoHk-8bzNA|37-Raw;phimsoc.y/2FqmJWKI_xM|38-Raw;phimsoc.y/uy_BQvYHVe8|39-Raw;phimsoc.y/dChKcx7FNAM|40-Raw;phimsoc.y/M_1OyRv-tSQ|41-Raw;phimsoc.y/wskMqaRlIfQ|42-Raw;phimsoc.y/x5pOcHINsFQ|43-Raw;phimsoc.y/5wGw3SSF5Ms|44-Raw;phimsoc.y/Kk6Lb2L0SoE|45-Raw;phimsoc.y/RSvLAkj_i6I|46-Raw;phimsoc.y/TgwU5NGhrr0|47-Raw;phimsoc.y/tdPqkUzTFEM|28;https://picasaweb.google.com/116487200739985002174/Best28?authkey=Gv1sRgCLDhsv7Ewfb5Iw#5980912667147947330|29;https://picasaweb.google.com/110612008256914868571/Best29?authkey=Gv1sRgCJG6yevD5JOT1gE#5983361211476498882|28;http://www.youtube.com/watch?v=OJylrPO9C9g|29;http://www.youtube.com/watch?v=TBBVTRsFNT8|30;https://picasaweb.google.com/110612008256914868571/Best30?authkey=Gv1sRgCI3vz4_8qqmi3AE#5983937184502746034|28;http://clip.vn/embed/2QyB|29;http://clip.vn/embed/2QdQ|30;http://www.youtube.com/watch?v=ddyThE5wmWU|30;http://clip.vn/embed/2Q-L|31;https://picasaweb.google.com/110612008256914868571/Best31?authkey=Gv1sRgCPmKhtTTtrngzgE#5985793272560211346|32;https://picasaweb.google.com/110612008256914868571/Best32?authkey=Gv1sRgCPf_xf3Sk8GmrgE#5986162906182876722|33;https://picasaweb.google.com/102462849253437564005/Best33?authkey=Gv1sRgCNXDxorY4b6IvgE#5986420587364243442|31;http://www.youtube.com/watch?v=4jnab4y2qyA|32;http://www.youtube.com/watch?v=yYcNxkg3ZnY|33;http://www.youtube.com/watch?v=4QyFt38Vl5Y|31;http://clip.vn/embed/2s5J|32;http://clip.vn/embed/2s5f|33;http://clip.vn/embed/2s5-|34;phimsoc.net/goo.gl/LrV3fp|34;https://picasaweb.google.com/102462849253437564005/Best34?authkey=Gv1sRgCJS5jbePr9XqggE#5987575148960777314|35;https://picasaweb.google.com/107433452244082442243/Best35?authkey=Gv1sRgCIzVvNOhwbf_cA#5989039584211091874|36;https://picasaweb.google.com/113215351250857077609/Best36?authkey=Gv1sRgCIvjnfCU18Txag#5989692341818265682|37;https://www.youtube.com/watch?v=Zhs12kR5kMY|38;https://www.youtube.com/watch?v=4WKnprzhTY4|39;https://picasaweb.google.com/104080824988813204196/Best39?authkey=Gv1sRgCMnm7MOvt5y2Ng#5995138160444825762|40;https://picasaweb.google.com/104080824988813204196/Best40?authkey=Gv1sRgCK3LjrLPzrmB8QE#5995138171081603250|41;https://picasaweb.google.com/111490821386673630555/Best41?authkey=Gv1sRgCK-byKz66ui5jQE#5996455124373768722|42;https://picasaweb.google.com/116461977678806038495/ThoiGianDepNhat42?authkey=Gv1sRgCKOMzKSxpaz4Jg|43;https://picasaweb.google.com/116461977678806038495/ThoiGianDepNhat43?authkey=Gv1sRgCIyu0bPCjYfl0gE#6000746240980179938|44;https://picasaweb.google.com/116461977678806038495/ThoiGianDepNhat44?authkey=Gv1sRgCLvYntX8mLjHqAE|45;https://picasaweb.google.com/111541335749880204872/ThoiGianDepNhat45?authkey=Gv1sRgCNaM-8m_p_HgeQ#6001979109429708274|46;https://picasaweb.google.com/111541335749880204872/ThoiGianDepNhat46?authkey=Gv1sRgCP6UjfSgidqviAE|47-END;https://picasaweb.google.com/111541335749880204872/ThoiGianDepNhat47?authkey=Gv1sRgCNqN_qC0ip3dFQ|[/id]
Bạn Ðã Xem Chưa ?
 
X
X