• LIKE và SHARE Để Xem Phim Nhanh Hơn
 • Thông Tin
  Nội Dung Phim

  Quý Bà Go Bong Shil Vtv3 (tập 36/36) | Trọn Bộ - Quý Bà Go Bong Shil
  XEM PHIM QUÝ BÀ GO BONG SHIL VTV3 (TẬP 36/36) | TRỌN BỘ 2013
  Quý Bà Go Bong Shil
  Status:Full
  Đạo diễn:Đang cập nhật,
  Diễn viên:Kim Hae Sook,Chun Ho Jin,Dok Go Young,Kim Hye Ok,Lee Seung Min,Kim Young Joon,,
  Thể Loại:Tình Cảm,Hài Hước,
  Sản xuất:Saving Madame Go Bong Shil OST,
  Quốc gia:Hàn Quốc,
  Thời lượng:36 Tập
  Năm phát hành: 2013


  Nội Dung Phim Quý Bà Go Bong Shil Vtv3 (tập 36/36) | Trọn Bộ:


  Website Phimsoc.net Giới Thiệu: Phim Quý Bà Go Bong Shil Vtv3 (Tập 36/36) | Trọn Bộ 

  Các diễn viên tham gia trong phim Quý Bà Go Bong Shil
  Kim Hae Sook as Go Bong Shil
  Chun Ho Jin as David Kim
  Dok Go Young Jae as Seo Joon Tae
  Kim Hye Ok as Park Won Sook
  Lee Seung Min as Seo Yoon Young
  Kim Young Joon as Bae Kyung Soo
  Luna as Seo In Young
  Kim Kyu Jong as Nicky
  Hong Suk Chun
  Choi Han Bit (최한빛)
  Kim Young Ok as Kim Geum Shil
  Shin Choong Shik as Lee Man Deuk
  Park Joon Myun as Byun Mi Ja
  Choi Il Hwa as Seo Joon Suk
  Harisu
  Woo Hyun as Chun Man Geum
  Kim Sung Hoon
  Kim Hae Sook


  Bộ phim xoay quanh nhân vật Go Bong Sil - một người phụ nữ trung niên sinh sống tại một ngôi làng yên bình ở Namhae, với công việc là chăm sóc vườn hoa của mình.
  Đột nhiên chồng bà mất, bà phát hiện hoàn cảnh gia đình mình hoàn toàn không như những gì mà chồng bà đã nói, gia đình bà phải đối mặt với nhiều khó khăn đặc biệt là nguy cơ phá sản.
  Chính vì thế, họ đã chuyển tới sống ở Itaewon, Seoul, và bắt đầu một cuộc sống mới . Từ hai bàn tay trắng, Bà Bong Sil đã vượt qua khó khăn và vươn lên trở thành một nhà văn thành công với tác phẩm bán chạy nhất.
  Bộ phim cũng kể về câu chuyện tình yêu của 2 nhân vật trẻ - In Young và Nikki, cũng như sự lãng mạn giữa 2 con người đã ở độ tuổi trung niên - Bong Sil và David Kim. Đó là những câu chuyện cảm động của những con người tích cực theo đuổi hạnh phúc của mình.
  Diễn viên: Kim Hae Sook, Chun Ho Jin, Dok Go Young, Kim Hye Ok, Lee Seung Min, Kim Young Joon...

  [id]Trailer;http://www.youtube.com/watch?v=NMPvEN9tbMI|1 full;phimsoc.net/www.sub.phimdangchieu.com/2013/10/quy-ba-1.html?m=1|1;phimsoc.net/www.sub.phimdangchieu.com/2013/10/quy-ba-1a.html?m=1;phimsoc.net/www.sub.phimdangchieu.com/2013/10/quy-ba-1b.html?m=1;phimsoc.net/www.sub.phimdangchieu.com/2013/10/quy-ba-1c.html?m=1|2 full;phimsoc.net/www.sub.phimdangchieu.com/2013/10/quy-ba-go-boong-2.html?m=1|3;phimsoc.net/www.sub.phimdangchieu.com/2013/10/quy-ba-3.html?m=1|1;http://www.youtube.com/watch?v=M-oayZBqmCc;http://www.youtube.com/watch?v=fvi9_1IrIU4;http://www.youtube.com/watch?v=G68yp3uM5dI|2;http://www.youtube.com/watch?v=4VdSBO_xRUA;http://www.youtube.com/watch?v=dPw_awFPuxI;http://www.youtube.com/watch?v=S8YZo8NH0TM|2-HD;http://www.youtube.com/watch?v=AhngNQfRFIA|3;http://www.youtube.com/watch?v=_rGxXPSHWyE;http://www.youtube.com/watch?v=AyjtUoK8ie8;http://www.youtube.com/watch?v=9mwqbBI7mlI|4 full;http://www.youtube.com/watch?v=eNwozvzdsnc|4;http://www.youtube.com/watch?v=kGIZvDGzQfk;http://www.youtube.com/watch?v=ZXG-Ez6QBU4;http://www.youtube.com/watch?v=lOUeGbm7hLo|5;http://www.youtube.com/watch?v=7S_D8_dmJY8;http://www.youtube.com/watch?v=1XPTtqP2jyA;http://www.youtube.com/watch?v=HhKZ5MU83b4|5-HD;http://www.youtube.com/watch?v=tv-mvGi2IXw|6;http://www.youtube.com/watch?v=26qwoO9IwWU;http://www.youtube.com/watch?v=OkDAW8Keifg;http://www.youtube.com/watch?v=bIipGSpsLso|6+7;http://www.youtube.com/watch?v=Y_x-A-uF0Hw|7+8;http://www.youtube.com/watch?v=qtteNGaA1Eg|6;https://picasaweb.google.com/lh/photo/jyQAlDwPx-PlhNBw3aUwl6oR3uhJ4BauwIT4OFAkEvI;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Ib67UqkYmMGCDKkSFRtbmaoR3uhJ4BauwIT4OFAkEvI;https://picasaweb.google.com/lh/photo/1__DwRSVFzNfxJMGyZYgTqoR3uhJ4BauwIT4OFAkEvI|7;https://picasaweb.google.com/lh/photo/tZPv1B__go13SkCeud9jtLvQQDveZAX_RL05PLtn6xo;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ghSiG8ETB92VGh_DHabmtbvQQDveZAX_RL05PLtn6xo;https://picasaweb.google.com/lh/photo/D-lzwQXryi36dZADlH3vnbvQQDveZAX_RL05PLtn6xo|8;https://picasaweb.google.com/lh/photo/5oBLXUtF3jfa06gW59Wx_UtvCACJwl7D9dqC9e89oN4;https://picasaweb.google.com/lh/photo/S8Hn6UJrD8kZBjkITr2BX0tvCACJwl7D9dqC9e89oN4;https://picasaweb.google.com/lh/photo/mizGAasOSSqnqqsHj26u3EtvCACJwl7D9dqC9e89oN4|9;https://picasaweb.google.com/lh/photo/tOO1Y1UwBkGeTUusP44Gq0tvCACJwl7D9dqC9e89oN4;https://picasaweb.google.com/lh/photo/UI7VKCSt8--hSNjzmemqfktvCACJwl7D9dqC9e89oN4;https://picasaweb.google.com/lh/photo/-EhNWSPlr6Rp9DUutIb1yEtvCACJwl7D9dqC9e89oN4|8;http://www.youtube.com/watch?v=6uTWbyVz4Ac;http://www.youtube.com/watch?v=RHkmfISm7XY;http://www.youtube.com/watch?v=dj-IDuK-2iI|9;http://www.youtube.com/watch?v=ty_Pi1DDLNg;http://www.youtube.com/watch?v=5tkzTgkRluA;http://www.youtube.com/watch?v=RYW22UYhafA|10;http://www.youtube.com/watch?v=uZQGAGClSiw|11;http://www.youtube.com/watch?v=fu1afd1hizM;http://www.youtube.com/watch?v=WYTR6DAhugU|14;http://www.youtube.com/watch?v=YvTDtDJbGvI;http://www.youtube.com/watch?v=wEvBb8nueu4|15;http://www.youtube.com/watch?v=3f1SRZ9wYHY;http://www.youtube.com/watch?v=suYJgPYnOHw;http://www.youtube.com/watch?v=lG__EuBBoYg|16 full;http://www.youtube.com/watch?v=BYV58cHS0Rg|16;http://www.youtube.com/watch?v=XG_2tuVBejs;http://www.youtube.com/watch?v=-c66qyvlazM;http://www.youtube.com/watch?v=aITGk6hZ9YQ|1-1;phimsoc.y/Qel-xzz6u_Y|1-2;phimsoc.y/Tug8CEl7-vk|1-3;phimsoc.y/NsKNxlw00tQ|2-1;phimsoc.y/jIjqFjDCqsY|2-2;phimsoc.y/1MqP1DZHlng|2-3;phimsoc.y/vYqzl2S7FHU|3-1;phimsoc.y/DI5H8z5qUTU|3-2;phimsoc.y/B-m6mduNPpU|3-3;phimsoc.y/qJIjIPGN1do|4-1;phimsoc.y/kGIZvDGzQfk|4-2;phimsoc.y/ZXG-Ez6QBU4|4-3;phimsoc.y/lOUeGbm7hLo|5-FULL;phimsoc.y/tv-mvGi2IXw|6+7;phimsoc.y/Y_x-A-uF0Hw|7 8;phimsoc.y/qtteNGaA1Eg|6-1;phimsoc.y/Y9qIdECprgE|6-2;phimsoc.y/LwSq_lbHvOY|6-3;phimsoc.y/6bWSOPloaN4|6-FULL;phimsoc.y/a-d0Fm-LDpQ|7-1;phimsoc.y/8kopQCmlVN0|7-2;phimsoc.y/NaYQwlVyz6Q|7-3;phimsoc.y/nBRJ1wwPXuA|9-1;phimsoc.y/ty_Pi1DDLNg|9-2;phimsoc.y/5tkzTgkRluA|9-3;phimsoc.y/RYW22UYhafA|8-1;phimsoc.y/6uTWbyVz4Ac|8-2;phimsoc.y/RHkmfISm7XY|8-3;phimsoc.y/dj-IDuK-2iI|10-FULL;phimsoc.y/uZQGAGClSiw|11-1;phimsoc.y/fu1afd1hizM|11-2;phimsoc.y/WYTR6DAhugU|14-1;phimsoc.y/YvTDtDJbGvI|14-2;phimsoc.y/wEvBb8nueu4|15-1;phimsoc.y/3f1SRZ9wYHY|15-2;phimsoc.y/suYJgPYnOHw|15-3;phimsoc.y/lG__EuBBoYg|15-FULL;phimsoc.y/Zk0DDjYFDH4|16-1;phimsoc.y/XG_2tuVBejs|16-2;phimsoc.y/-c66qyvlazM|16-3;phimsoc.y/aITGk6hZ9YQ|16-FULL;phimsoc.y/BYV58cHS0Rg|15;https://picasaweb.google.com/lh/photo/1DIyHcFJCfnYiwroRY86T1lBwZENfFSKa8XMPY8k9v8;https://picasaweb.google.com/lh/photo/yvDSs6Ro0wKdjiQVuCDFg1lBwZENfFSKa8XMPY8k9v8;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Rlmnxf5rB9SRQ3X7pR8RLVlBwZENfFSKa8XMPY8k9v8|16;https://picasaweb.google.com/lh/photo/SsLHNpkbHY-0FQAqMV3D4yGxyYtMzcOILMZDLHdglWc;https://picasaweb.google.com/lh/photo/XQy252y_7bMB9VyuH8eEOCGxyYtMzcOILMZDLHdglWc;https://picasaweb.google.com/lh/photo/vX-x40G6RgyfZBz-o2S3-yGxyYtMzcOILMZDLHdglWc|17;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ADJ6GzlFwc-3ZJNXm9xqhl0SbDBZFQiQPwCTOIzDfDA;https://picasaweb.google.com/lh/photo/b6U1nklMMPyggJOdHgjZYF0SbDBZFQiQPwCTOIzDfDA;https://picasaweb.google.com/lh/photo/6Tm-K3whE08p3IQYr7kIfF0SbDBZFQiQPwCTOIzDfDA|17;http://www.youtube.com/watch?v=LkVKF3YiZKU|18;https://picasaweb.google.com/lh/photo/8CbTUoOOmDA4_6s5psQXeOld0oU7ySesGISkkYxOAwk;https://picasaweb.google.com/lh/photo/fZ3rZS5hfGQzWbzliPNSNOld0oU7ySesGISkkYxOAwk;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ODVzoBVVclH3e5N7TjCbJuld0oU7ySesGISkkYxOAwk|19;https://picasaweb.google.com/lh/photo/71cGykLKsbhsj1VWZHvgIp65G-rBPpfWs-7jRugbjPQ;https://picasaweb.google.com/lh/photo/JIsKuwhwhPIR2XJacwEIC565G-rBPpfWs-7jRugbjPQ;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Zj4xBSZccRp6aTXNMp3Pw565G-rBPpfWs-7jRugbjPQ|20;https://picasaweb.google.com/lh/photo/mXmtu50INlPcrZkShTfmB_GrcuEQDGiZCSia9Du3Glo;https://picasaweb.google.com/lh/photo/xjFCvMMccbflJa_h4yni0vGrcuEQDGiZCSia9Du3Glo;https://picasaweb.google.com/lh/photo/jtlHiOXsJSTWxOh1s6bQHPGrcuEQDGiZCSia9Du3Glo|21;https://picasaweb.google.com/lh/photo/3XWroCPOrTILZZw9Uu4sEa0leeLkvCcNl9BMk3vA3pg;https://picasaweb.google.com/lh/photo/n8MfkSQ7Owu1qX-69Q__ea0leeLkvCcNl9BMk3vA3pg;https://picasaweb.google.com/lh/photo/y3pW1Ub6braju8AUM3swcq0leeLkvCcNl9BMk3vA3pg|18;http://www.youtube.com/watch?v=4qelf10NieI;http://www.youtube.com/watch?v=x0KwFkx6Qeo|19;http://www.youtube.com/watch?v=T9LslBYd5lQ;http://www.youtube.com/watch?v=whw_hD-IskM;http://www.youtube.com/watch?v=R5nyT5ze_Uc|22;https://picasaweb.google.com/lh/photo/34pcEz90JcVpbGgQBzbgDfzSx1XDUKKDLZQ7_59ssLk;https://picasaweb.google.com/lh/photo/TWEmAtR-OGXEtK2vrpIHyPzSx1XDUKKDLZQ7_59ssLk;https://picasaweb.google.com/lh/photo/tPYvim1_F4PzQQSXo5JS-vzSx1XDUKKDLZQ7_59ssLk|20;http://www.youtube.com/watch?v=Qg94fUuf15A;http://www.youtube.com/watch?v=L3JTv0WGf4Y;http://www.youtube.com/watch?v=VKa3HSOyv8w|21;http://www.youtube.com/watch?v=J6FMoEnE0iI;http://www.youtube.com/watch?v=2Ehm0jec4Zc;http://www.youtube.com/watch?v=NC8eL_9uW40|22;http://www.youtube.com/watch?v=LT8wj6j50jY;http://www.youtube.com/watch?v=WADhcW7Jumk;http://www.youtube.com/watch?v=dSaHGycMcVU|23;https://picasaweb.google.com/lh/photo/OZApVBVOgTy5IiypO0Vgfd6ltYS0UNOVgOLemwg-ov8;https://picasaweb.google.com/lh/photo/oKjnA8y1aAxHvp_ZZLz3N96ltYS0UNOVgOLemwg-ov8;https://picasaweb.google.com/lh/photo/9B2A1O8Eb5j3zwa4plE4_N6ltYS0UNOVgOLemwg-ov8|24;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Z4u7Dk-yyJnnc2033-WBjUUuV_7YFALFvpY4FsR5i3k;https://picasaweb.google.com/lh/photo/qvQ-hGSJ_gvmrg2Uw45TYUUuV_7YFALFvpY4FsR5i3k;https://picasaweb.google.com/lh/photo/TA1j5v__0MDVj0pHWHpKdkUuV_7YFALFvpY4FsR5i3k|24;http://www.youtube.com/watch?v=C7uXpa-VtP0;http://www.youtube.com/watch?v=QOpXR5nD7us;http://www.youtube.com/watch?v=AUqIQAO_RXM|25;https://picasaweb.google.com/lh/photo/SSKvsANcPkARUxpuS4Kxk3InWGZd9slwBWkNktjhoFY;https://picasaweb.google.com/lh/photo/5mZMjiK4LQg-kuy_qFM-o3InWGZd9slwBWkNktjhoFY;https://picasaweb.google.com/lh/photo/iaco9g5VQGH9mNgubZ1eiXInWGZd9slwBWkNktjhoFY;https://picasaweb.google.com/lh/photo/qp_XVQt5GpzL1MW_jrvuC3InWGZd9slwBWkNktjhoFY|25;http://www.youtube.com/watch?v=_e7MyrNy6qE;http://www.youtube.com/watch?v=qT9BD_M_RNM;http://www.youtube.com/watch?v=V_Sa2x9cXxI|26;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Ycnx--p04xuk6AkpuTVM9ru6uDVyKHO86fPUCg4PY8A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/V0LDWrmWGVT4LCDTjBGx8ru6uDVyKHO86fPUCg4PY8A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Sq8gCtEh-fsnqTdzQDb3mLu6uDVyKHO86fPUCg4PY8A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/uJCSCk1NbBEZWqD_ipqh1Lu6uDVyKHO86fPUCg4PY8A|26;http://www.youtube.com/watch?v=pTc6jqWC7rs|28;https://picasaweb.google.com/lh/photo/CKwB1BW1eqOJcD4pBBOrOLBx4cgwpZhKy5-4oPNfeiM;https://picasaweb.google.com/lh/photo/qeSeByCvsD5hZHRtpnq07rBx4cgwpZhKy5-4oPNfeiM;https://picasaweb.google.com/lh/photo/NeTJ7N1AwYGvN3WYfUM_brBx4cgwpZhKy5-4oPNfeiM;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Viaa5Im0YeNe4GEbJzoKmrBx4cgwpZhKy5-4oPNfeiM|28;http://www.youtube.com/watch?v=hbq-YMeCD4E;http://www.youtube.com/watch?v=JiZeclArINw;http://www.youtube.com/watch?v=tPsp-jA0q-k;http://www.youtube.com/watch?v=qW7zUiLdIBM|29;https://picasaweb.google.com/lh/photo/qzyapIB0yZnOZrAvxLJtxiWLT-e_ZNO0dxDBxmYdQSY;https://picasaweb.google.com/lh/photo/u9gYqpcRCzwYtdUHRhR3ACWLT-e_ZNO0dxDBxmYdQSY;https://picasaweb.google.com/lh/photo/k8jhfGHcy-p0iqlNoaU4zyWLT-e_ZNO0dxDBxmYdQSY;https://picasaweb.google.com/lh/photo/LhDtKiQqGEdHQdDspmfOsCWLT-e_ZNO0dxDBxmYdQSY|30;https://picasaweb.google.com/lh/photo/frfJL8Di79TpeEdjOAjA1n7y6YEW3Pr1K3cor5SXu8w;https://picasaweb.google.com/lh/photo/1prM-W2EBEIRIVQfNkfsK37y6YEW3Pr1K3cor5SXu8w;https://picasaweb.google.com/lh/photo/fZERojJeYIxmeF7-ewH7U37y6YEW3Pr1K3cor5SXu8w;https://picasaweb.google.com/lh/photo/U0QVp3jkGPTieocww_ilZ37y6YEW3Pr1K3cor5SXu8w|32;http://www.youtube.com/watch?v=yYRuRbqa4kQ;http://www.youtube.com/watch?v=K-od2mPmPDI;http://www.youtube.com/watch?v=whm2DIAx7NY;http://www.youtube.com/watch?v=RJYW69m9t_Y|32;https://picasaweb.google.com/lh/photo/gpycVFA113uQ0DrBzYZNdWrCgs9j_sU3pNTpq8oA0VI;https://picasaweb.google.com/lh/photo/esFYP9AX2R2dEPSdWZDpimrCgs9j_sU3pNTpq8oA0VI;https://picasaweb.google.com/lh/photo/DTfFsNg1EcdSzo_JbZgbuWrCgs9j_sU3pNTpq8oA0VI;https://picasaweb.google.com/lh/photo/i_mz6Xov4Cw2SEQfnMM2vmrCgs9j_sU3pNTpq8oA0VI|33;http://www.youtube.com/watch?v=F8Vz3_M8Hk0;http://www.youtube.com/watch?v=KwDkqeVMRq4;http://www.youtube.com/watch?v=6DJMtn7iULc;http://www.youtube.com/watch?v=FRqSDyJ1F9Y|35;http://www.youtube.com/watch?v=PN1Pl1PxM6Y;http://www.youtube.com/watch?v=f9CCKbVyakU;http://www.youtube.com/watch?v=wwM16-tnNO0|37;http://www.youtube.com/watch?v=t2PJeBrd3RQ|38;http://www.youtube.com/watch?v=6h8vTNLl3hA|39;http://www.youtube.com/watch?v=U3WxsK6-DM4|40;http://www.youtube.com/watch?v=qEXMc2qz0Zw|41;http://www.youtube.com/watch?v=uQ_6gHtgP34|42;http://www.youtube.com/watch?v=d0oE6YPN0sQ|44;http://www.youtube.com/watch?v=r29iMA5Cc-o|45;http://www.youtube.com/watch?v=MKhiSXM5ZLo|47;http://www.youtube.com/watch?v=SIKJHPmE0LY|48;http://www.youtube.com/watch?v=2XxR4C7Rlkw|51;http://www.youtube.com/watch?v=bUOUav43kKw|[/id]
  Tags:
  Xem Thêm
  back to top
  CLICK ĐỂ TẮT Quảng Cáo!