BÌNH LUẬN | BÁO LỖI | YÊU CẦU PHIM
Các bạn vui lòng comment link phim bị die/chết link... để AD sửa lỗi liên tục nhé các bạn..
Thông Tin Phim
Empress Ki - Hoàng Hậu Ki

Thể loại: Phim, Tâm lý - Lãng mạn, Lịch sử - Cổ trang, Phim Hàn - NhậtQuốc gia: South Korea

Empress Ki kể câu chuyện về tình yêu và sự đấu tranh để sinh tồn của một cung nữ dâng trà tầm thường sống giữa chốn cung đình nhiều thị phi để cuối cùng trở thành Hoàng hậu Ki của triều Nguyên. Bà cũng là người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc đề cao tình yêu trong lý tưởng chính trị của mình và trở thành niềm tự hào của những người phụ nữ trong chốn hậu cung xưa.
Xem toàn bộ

[id]1-Thuyết Minh;kenhphimtruyen.p/115119566691318868682/HHK?authkey=Gv1sRgCLeKq5j-hOG9bw#6020295260536843474|2;kenhphimtruyen.p/115119566691318868682/HHK?authkey=Gv1sRgCLeKq5j-hOG9bw#6020295258529705938|3;kenhphimtruyen.p/115119566691318868682/HHK?authkey=Gv1sRgCLeKq5j-hOG9bw#6020295260317277266|4;kenhphimtruyen.p/115119566691318868682/HHK?authkey=Gv1sRgCLeKq5j-hOG9bw#6020334007266525426|5;kenhphimtruyen.p/115119566691318868682/HHK?authkey=Gv1sRgCLeKq5j-hOG9bw#6020334029905843026|6;kenhphimtruyen.p/115119566691318868682/HHK?authkey=Gv1sRgCLeKq5j-hOG9bw#6020334211229045794|7;kenhphimtruyen.p/115119566691318868682/HHK?authkey=Gv1sRgCLeKq5j-hOG9bw#6020365091310510834|8;kenhphimtruyen.p/102393390152403381755/HHK02?authkey=Gv1sRgCMPrpp-EyvnvvwE#6020373158415928546|9;kenhphimtruyen.p/102393390152403381755/HHK02?authkey=Gv1sRgCMPrpp-EyvnvvwE#6020373160304992786|10;kenhphimtruyen.p/102393390152403381755/HHK02?authkey=Gv1sRgCMPrpp-EyvnvvwE#6020373157777716066|11;kenhphimtruyen.p/102393390152403381755/HHK02?authkey=Gv1sRgCMPrpp-EyvnvvwE#6020382786670401762|12;kenhphimtruyen.p/102393390152403381755/HHK02?authkey=Gv1sRgCMPrpp-EyvnvvwE#6020385309896888178|13;kenhphimtruyen.p/102393390152403381755/HHK02?authkey=Gv1sRgCMPrpp-EyvnvvwE#6020386847519912802|14;kenhphimtruyen.p/102393390152403381755/HHK02?authkey=Gv1sRgCMPrpp-EyvnvvwE#6020481546908611762|15;kenhphimtruyen.p/106862776042698465494/HHK?authkey=Gv1sRgCOWkpOCXmtPnLA#6020490705882760978|16;kenhphimtruyen.p/106862776042698465494/HHK?authkey=Gv1sRgCOWkpOCXmtPnLA#6020490707117679410|17;kenhphimtruyen.p/106862776042698465494/HHK?authkey=Gv1sRgCOWkpOCXmtPnLA#6020490709199504178|18;kenhphimtruyen.p/106862776042698465494/HHK?authkey=Gv1sRgCOWkpOCXmtPnLA#6020500884728416386|19;kenhphimtruyen.p/106862776042698465494/HHK?authkey=Gv1sRgCOWkpOCXmtPnLA#6020500922696718162|20;kenhphimtruyen.p/106862776042698465494/HHK?authkey=Gv1sRgCOWkpOCXmtPnLA#6020502398661354162|21;kenhphimtruyen.p/106862776042698465494/HHK?authkey=Gv1sRgCOWkpOCXmtPnLA#6020510353068180962|22;kenhphimtruyen.p/106862776042698465494/HHK?authkey=Gv1sRgCOWkpOCXmtPnLA#6020512005846850210|23;kenhphimtruyen.p/106862776042698465494/HHK?authkey=Gv1sRgCOWkpOCXmtPnLA#6020514343213770370|24;kenhphimtruyen.p/106862776042698465494/HHK?authkey=Gv1sRgCOWkpOCXmtPnLA#6020518086194534818|25;kenhphimtruyen.p/106862776042698465494/HHK?authkey=Gv1sRgCOWkpOCXmtPnLA#6020521036447471250|26;kenhphimtruyen.p/106862776042698465494/HHK?authkey=Gv1sRgCOWkpOCXmtPnLA#6020556551838835138|27;kenhphimtruyen.p/106862776042698465494/HHK?authkey=Gv1sRgCOWkpOCXmtPnLA#6020528136045061810|28;kenhphimtruyen.p/106862776042698465494/HHK?authkey=Gv1sRgCOWkpOCXmtPnLA#6020530244017410530|29;kenhphimtruyen.p/106862776042698465494/HHK?authkey=Gv1sRgCOWkpOCXmtPnLA#6020537797560367858|30;kenhphimtruyen.p/114694199376884464846/HHK?authkey=Gv1sRgCKGtwqLHweOjMQ#6020672874037016690|31;kenhphimtruyen.p/114694199376884464846/HHK?authkey=Gv1sRgCKGtwqLHweOjMQ#6020672875244326226|32;kenhphimtruyen.p/114694199376884464846/HHK?authkey=Gv1sRgCKGtwqLHweOjMQ#6020672872019017858|33;kenhphimtruyen.p/114694199376884464846/HHK?authkey=Gv1sRgCKGtwqLHweOjMQ#6020682965103838466|34;kenhphimtruyen.p/114694199376884464846/HHK?authkey=Gv1sRgCKGtwqLHweOjMQ#6020686298860509714|35;kenhphimtruyen.p/114694199376884464846/HHK?authkey=Gv1sRgCKGtwqLHweOjMQ#6020687743860046754|36;kenhphimtruyen.p/114694199376884464846/HHK?authkey=Gv1sRgCKGtwqLHweOjMQ#6020696576588447442|37;kenhphimtruyen.p/114694199376884464846/HHK?authkey=Gv1sRgCKGtwqLHweOjMQ#6020719807039811746|38;kenhphimtruyen.p/114694199376884464846/HHK?authkey=Gv1sRgCKGtwqLHweOjMQ#6020702274455813042|39;kenhphimtruyen.p/114694199376884464846/HHK?authkey=Gv1sRgCKGtwqLHweOjMQ#6020707338285805874|40;kenhphimtruyen.p/114203840156179861305/HHK?authkey=Gv1sRgCPnwrp38vtCujgE#6023848220630106418|41;kenhphimtruyen.p/107174682728702011187/HHK?authkey=Gv1sRgCMyM8aHZ2MOPYA#6023863795526798786|42;kenhphimtruyen.p/107174682728702011187/HHK?authkey=Gv1sRgCMyM8aHZ2MOPYA#6023863794228444882|43;kenhphimtruyen.p/107174682728702011187/HHK?authkey=Gv1sRgCMyM8aHZ2MOPYA#6023863796295784754|44;kenhphimtruyen.p/107174682728702011187/HHK?authkey=Gv1sRgCMyM8aHZ2MOPYA#6023874298352867826|45;kenhphimtruyen.p/107174682728702011187/HHK?authkey=Gv1sRgCMyM8aHZ2MOPYA#6023876535254431634|46;kenhphimtruyen.p/117180498961511301991/HHK?authkey=Gv1sRgCL-Djpme-8q-OA#6027335653334946546|47;kenhphimtruyen.p/117180498961511301991/HHK?authkey=Gv1sRgCL-Djpme-8q-OA#6027335653930358322|48;kenhphimtruyen.p/117180498961511301991/HHK?authkey=Gv1sRgCL-Djpme-8q-OA#6027335650841282338|49;kenhphimtruyen.p/117180498961511301991/HHK?authkey=Gv1sRgCL-Djpme-8q-OA#6027362560621935906|50;kenhphimtruyen.p/117180498961511301991/HHK?authkey=Gv1sRgCL-Djpme-8q-OA#6027348627437793954|51-End;kenhphimtruyen.p/117180498961511301991/HHK?authkey=Gv1sRgCL-Djpme-8q-OA#6027348688031605234|1;https://picasaweb.google.com/117870964257691807368/Phim1#5941340639995571746|2;https://picasaweb.google.com/lh/photo/AyeJCrf8gPOXET90ShjZstMTjNZETYmyPJy0liipFm0|3;https://picasaweb.google.com/lh/photo/7huZtHTJIpaNsaoaGeKsRtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|4;https://picasaweb.google.com/105605453594713124241/Phim1#5944523556600013154|5;https://picasaweb.google.com/lh/photo/id63Uqelew0a-yWNd8v8jdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|6;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Yu_aDezBuw_HGhx96eAf9tMTjNZETYmyPJy0liipFm0|7;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Fss_YspRmGh5x4HlydBjstMTjNZETYmyPJy0liipFm0|8;https://picasaweb.google.com/lh/photo/5Ngw48c-dPQibY2UITx1w9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|9;https://picasaweb.google.com/lh/photo/hGNWtxJuE6HGs4_c1B6IHdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|10;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ne0ffOQ4xkeAgQLZ9uPxZdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|11;https://picasaweb.google.com/112530205953469855016/K11full?authkey=Gv1sRgCKSpgKPa_b_lPA#5953119889630770386|12;https://picasaweb.google.com/lh/photo/mEsTF9xwiaurkc3vNO6SJdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|13;https://picasaweb.google.com/lh/photo/MGC3KsVaDNl9UfPGIHRXd9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|14;https://picasaweb.google.com/lh/photo/kBFEjvNQb5QdgJUOy4tAzdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|15;https://picasaweb.google.com/lh/photo/q3hjHQnZQreZQKlEZLtiadMTjNZETYmyPJy0liipFm0|16;https://picasaweb.google.com/lh/photo/gHv_JTJuO2Xr4eX515xYAdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|17;https://picasaweb.google.com/lh/photo/fCHc0b0eeRPRYlf3ou2_MNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|18;https://picasaweb.google.com/lh/photo/jTVGBDlfiXRpK6Qp5dsjldMTjNZETYmyPJy0liipFm0|19;https://picasaweb.google.com/113230052408966275503/Ki19?authkey=Gv1sRgCMP8ua7d1f7nWg#5966152789946868546|20;https://picasaweb.google.com/113230052408966275503/Ki20?authkey=Gv1sRgCPXgxKitlqrE6QE#5966530235855810242|21;https://picasaweb.google.com/113230052408966275503/Ki21?authkey=Gv1sRgCMXV4L2J3oCDUw#5968732387872320594|22;https://picasaweb.google.com/lh/photo/HY61gA_TuCzuo-4EQmL6v9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|23;https://picasaweb.google.com/110501626363829160583/Ki23?authkey=Gv1sRgCLvgkqHHv_udIA#5971304670320717490|24;https://picasaweb.google.com/110501626363829160583/Ki24?authkey=Gv1sRgCLaSxu6q-96jRw#5971696740317057298|25;https://picasaweb.google.com/108599600957301784338/Ki25?authkey=Gv1sRgCOvV2fPmrby3XA#5973983093094228578|26;https://picasaweb.google.com/108599600957301784338/Ki26?authkey=Gv1sRgCO3ZtrWegvW6Nw#5974343673484143794|27;https://picasaweb.google.com/116487200739985002174/Ki27?authkey=Gv1sRgCOnJq_6Oz4rp4AE#5976802354199099666|28;https://picasaweb.google.com/116487200739985002174/Ki28?authkey=Gv1sRgCP3t2evz_5rTKA#5976924413080985090|29;https://picasaweb.google.com/116487200739985002174/Ki29?authkey=Gv1sRgCKXL5f-68bHIhQE#5979361900727740338|30;https://picasaweb.google.com/110612008256914868571/K30?authkey=Gv1sRgCLSows63u6LTvQE#5981821850037232066|31;https://picasaweb.google.com/110612008256914868571/Ki31?authkey=Gv1sRgCPGj5LrAguGrpQE#5982124683253526994|32;https://picasaweb.google.com/110612008256914868571/Ki32?authkey=Gv1sRgCJC72vus3rDiUQ|33;https://picasaweb.google.com/118369239361230874429/Ki33?authkey=Gv1sRgCNyjv4j8uczMlQE#5984668889824019186|34;https://picasaweb.google.com/102462849253437564005/Ki34?authkey=Gv1sRgCNrPg__yj9KJxQE#5986925351620161938|35;https://picasaweb.google.com/102462849253437564005/Ki35?authkey=Gv1sRgCKaDn5rxosLSQA#5987314979150384546|36;https://picasaweb.google.com/113215351250857077609/Ki36?authkey=Gv1sRgCJ_sgomY_ffa4wE#5989767239927831682|37;https://picasaweb.google.com/113215351250857077609/Ki37?authkey=Gv1sRgCOas4pbg7OGqsgE#5989896696023522994|38;https://picasaweb.google.com/118245181607528522925/Hhk38?authkey=Gv1sRgCIHlh43rx4_esQE|39;https://picasaweb.google.com/117450699848137017480/Empresski39?authkey=Gv1sRgCLfqk9P8qbHRVg|40;https://picasaweb.google.com/118245181607528522925/HoangHauKi40?authkey=Gv1sRgCOe4jevg3L751AE|41;https://picasaweb.google.com/111541335749880204872/EmpressKiTap41Full?authkey=Gv1sRgCOHaz-ypsIXctwE|42;https://picasaweb.google.com/111541335749880204872/EmprssKiTap42HD?authkey=Gv1sRgCLG9jIOEwLSfeQ#6001994068487856210|43;https://picasaweb.google.com/118245181607528522925/EmpressKiEp43KitesSd?authkey=Gv1sRgCOS0wsz0urO7jgE|44;https://picasaweb.google.com/111541335749880204872/HoangHauKi44Full?authkey=Gv1sRgCLnU2ZWijsq01QE|45;https://picasaweb.google.com/118245181607528522925/EmpressKiEp45FullVs?authkey=Gv1sRgCKfWpdKo__ffLQ|46;https://picasaweb.google.com/111541335749880204872/EmpressKiTap46Hd?authkey=Gv1sRgCIDpncOg-PqeygE|47;https://picasaweb.google.com/111541335749880204872/EmpressKiTap471?authkey=Gv1sRgCPSOxpGL9PHw2wE|48;https://picasaweb.google.com/111541335749880204872/EmpressKiTap48Full?authkey=Gv1sRgCP3M6aij3qSwDQ#6005227280493040354|49;https://picasaweb.google.com/111541335749880204872/EmpressKiTap49FullHd?authkey=Gv1sRgCOShz7-T_oCjkwE|50;https://picasaweb.google.com/111541335749880204872/HoangHauKi50?authkey=Gv1sRgCLDO0vTniO6jzwE|51-End;https://picasaweb.google.com/111541335749880204872/EmpressKiTap51?authkey=Gv1sRgCNDX-aKLv5yIQg|[/id]
Bạn Ðã Xem Chưa ?
 
X
X