BÌNH LUẬN | BÁO LỖI | YÊU CẦU PHIM
Các bạn vui lòng comment link phim bị die/chết link... để AD sửa lỗi liên tục nhé các bạn..
Thông Tin Phim
Người Thừa Kế Sáng Giá
Đạo diễn:Jin Hyuk
Thể loại:Hàn Quốc, Phim Bộ, Tâm Lý - Tình Cảm
Độ dài:Đang cập nhật
Quốc gia:Hàn Quốc
Phát hành:2009
Diễn viên:Lee Seung Gi, Han Hyo Joo, Moon Chae Won, Bae Soo Bin, Han Ye Won
Nguồn:Sưu tầm
[id]1;https://docs.google.com/file/d/0B2wh3guRQ0NdcS1XTGpfQjVZaDQ/preview|2;https://docs.google.com/file/d/0B2wh3guRQ0NdT2w1ZDFIMHFLeVk/preview|3;https://docs.google.com/file/d/0B2wh3guRQ0NdbWZiVk9ablE0eUU/preview|4;https://docs.google.com/file/d/0B2wh3guRQ0NdYWY1a3pBTEF0cDg/preview|5;https://docs.google.com/file/d/0B2wh3guRQ0NdVUUwYjZVS1BtN0E/preview|6;https://docs.google.com/file/d/0B2wh3guRQ0Nda3VUNkh6aG00dVU/preview|7;https://docs.google.com/file/d/0B2wh3guRQ0NdWjdHcFRzeDNDSU0/preview|8;https://docs.google.com/file/d/0B2wh3guRQ0NdaU5qUk0zaTdCV3M/preview|1;phimsoc.y/VtiMVbqgu90|2;phimsoc.y/hBBMHuNEyU0|3;phimsoc.y/31q6Qd7FP2s|4;phimsoc.y/jEQ5kV1IJpc|6;phimsoc.y/yLGkTK5up2A|7;phimsoc.y/CITHohF1tzU|8;phimsoc.y/kARDUj_Rg3o|9;phimsoc.y/uUcvKjyPyXc|10;phimsoc.y/5vuflUnYkJ4|11;phimsoc.y/ojjS9IhyJQE|12;phimsoc.y/OK-MdXBo4MA|13;phimsoc.y/BXc6p8VvxGY|14;phimsoc.y/P95nTN8Isco|15;phimsoc.y/0elAxcN7izs|16;phimsoc.y/3gErI-knbUI|17;phimsoc.y/8gkCNEeRYo0|18;phimsoc.y/pGNeS1q9GU8|19;phimsoc.y/3uoN93XPMK4|20;phimsoc.y/9ig0Z4-MP78|21;phimsoc.y/2jYZ8plH1Pc|22;phimsoc.y/YW__YlY5fCs|23;phimsoc.y/pjajh0HvZS4|24;phimsoc.y/KdQvews9UVI|25;phimsoc.y/oCIqrycEmT4|26;phimsoc.y/88TdVeGvxdk|27;phimsoc.y/9dS0IaqEdvA|28 end;phimsoc.y/3I816ecZmmY|1;https://picasaweb.google.com/117945312605840429781/Ngay23Thang9Nam201302?authkey=Gv1sRgCLqR37_I__7nvgE#5926811523522867746 |2;https://picasaweb.google.com/117945312605840429781/Ngay24Thang9Nam2013?authkey=Gv1sRgCNr6t4PZs-X-Fw#5927170261807324866 |3;https://picasaweb.google.com/117945312605840429781/Ngay23Thang9Nam201302?authkey=Gv1sRgCLqR37_I__7nvgE#5926811522589565634 |4;https://picasaweb.google.com/117945312605840429781/Ngay23Thang9Nam201302?authkey=Gv1sRgCLqR37_I__7nvgE#5926827265172898402 |5;https://picasaweb.google.com/117945312605840429781/Ngay23Thang9Nam201302?authkey=Gv1sRgCLqR37_I__7nvgE#5926815506516404322 |6;https://picasaweb.google.com/117945312605840429781/Ngay24Thang9Nam2013?authkey=Gv1sRgCNr6t4PZs-X-Fw#5927139912941111490 |7;https://picasaweb.google.com/117945312605840429781/Ngay23Thang9Nam201302?authkey=Gv1sRgCLqR37_I__7nvgE#5926817111166581026 |8;https://picasaweb.google.com/112641238120819472912/Ng_sanh?authkey=Gv1sRgCIPc0u-W5ZGxpwE#5939757043927068274 |9;https://picasaweb.google.com/100325006626047897842/NguoiThuaKeSangGia09?authkey=Gv1sRgCNqmhv_w5v3-yQE#6016451754402459586 |10;https://picasaweb.google.com/112931699020701061307/Thua_Ke_SAng_Gia?authkey=Gv1sRgCLqtoOesi9S7rwE#5919269340872412258 |11;https://picasaweb.google.com/112641238120819472912/Ng_sanh?authkey=Gv1sRgCIPc0u-W5ZGxpwE#5939757040531908850 |12;https://picasaweb.google.com/112931699020701061307/Thua_Ke_SAng_Gia?authkey=Gv1sRgCLqtoOesi9S7rwE#5919270912384001986 |13;https://picasaweb.google.com/112931699020701061307/Thua_Ke_SAng_Gia?authkey=Gv1sRgCLqtoOesi9S7rwE#5919270931202357282 |14;https://picasaweb.google.com/112931699020701061307/Thua_Ke_SAng_Gia?authkey=Gv1sRgCLqtoOesi9S7rwE#5919272503565085570 |15;https://picasaweb.google.com/112931699020701061307/Thua_Ke_SAng_Gia?authkey=Gv1sRgCLqtoOesi9S7rwE#5919272515581458434 |16;https://picasaweb.google.com/112931699020701061307/Thua_Ke_SAng_Gia?authkey=Gv1sRgCLqtoOesi9S7rwE#5919272527493859922 |17;https://picasaweb.google.com/112931699020701061307/Thua_Ke_SAng_Gia?authkey=Gv1sRgCLqtoOesi9S7rwE#5919274079456921810 |18;https://picasaweb.google.com/112931699020701061307/Thua_Ke_SAng_Gia?authkey=Gv1sRgCLqtoOesi9S7rwE#5919274093596872514 |19;https://picasaweb.google.com/112931699020701061307/Thua_Ke_SAng_Gia?authkey=Gv1sRgCLqtoOesi9S7rwE#5919274099877087026 |20;https://picasaweb.google.com/112931699020701061307/Thua_Ke_SAng_Gia?authkey=Gv1sRgCLqtoOesi9S7rwE#5919275693994642258 |21;https://picasaweb.google.com/112931699020701061307/Thua_Ke_SAng_Gia?authkey=Gv1sRgCLqtoOesi9S7rwE#5919275706243385026 |22;https://picasaweb.google.com/112931699020701061307/Thua_Ke_SAng_Gia?authkey=Gv1sRgCLqtoOesi9S7rwE#5919275717996764818 |23;https://picasaweb.google.com/112931699020701061307/Thua_Ke_SAng_Gia?authkey=Gv1sRgCLqtoOesi9S7rwE#5919275717996764818 |24;https://picasaweb.google.com/112931699020701061307/Thua_Ke_SAng_Gia?authkey=Gv1sRgCLqtoOesi9S7rwE#5919277269910863954 |25;https://picasaweb.google.com/112931699020701061307/Thua_Ke_SAng_Gia?authkey=Gv1sRgCLqtoOesi9S7rwE#5919277285543130898 |26;https://picasaweb.google.com/112931699020701061307/Thua_Ke_SAng_Gia?authkey=Gv1sRgCLqtoOesi9S7rwE#5919278846562036194 |27;https://picasaweb.google.com/112931699020701061307/Thua_Ke_SAng_Gia?authkey=Gv1sRgCLqtoOesi9S7rwE#5919278852288451874 |28-End;https://picasaweb.google.com/112931699020701061307/Thua_Ke_SAng_Gia?authkey=Gv1sRgCLqtoOesi9S7rwE#5919278869094837266|[/id]
Bạn Ðã Xem Chưa ?
 
X
X