BÌNH LUẬN | BÁO LỖI | YÊU CẦU PHIM
Các bạn vui lòng comment link phim bị die/chết link... để AD sửa lỗi liên tục nhé các bạn..
Thông Tin Phim
Cám Ơn Cuộc Đời
Ugly Alert
Tập:120
Thể loại:Gia đình, Tâm lý, Tình cảm
Diễn viên: Im Joo Hwan, Kang So Ra, Choi Tae Joon , Shin So Yool, Kang Byul

Giới thiệu:Ugly Alert là câu chuyện kể về một người đàn ông ngu ngốc và vô dụng đã làm thay đổi mọi người xung quanh anh. Bộ phim mang đến ý nghĩa về "Gia Đình" mặc dù họ không có mối quan hệ máu mủ nhưng họ đã hiểu nhau và chữa lành vết thương cho nhau cho dù đôi khi họ cũng đã đố kỵ, nghi ngờ nhau.

[id]Trailer;http://www.youtube.com/watch?v=PZki1RdwYZs|1;https://picasaweb.google.com/117767768063327306769/Ugly11?authkey=Gv1sRgCJjg_J6TidGswwE#5927957032324826242;https://picasaweb.google.com/117767768063327306769/Ugly12?authkey=Gv1sRgCJzMkLWrqtO74AE#5927958364621017506;https://picasaweb.google.com/117767768063327306769/Ugly1302?authkey=Gv1sRgCIWI0ZT237qa0QE#5927963491704890082|2;https://picasaweb.google.com/102205861077887100524/Ugly21?authkey=Gv1sRgCOTNnOyRipCfOw#5927957895173494514;https://picasaweb.google.com/102205861077887100524/Ugly22?authkey=Gv1sRgCP6JmZXtpp61Xw#5927958483751317170;https://picasaweb.google.com/102205861077887100524/Ugly23f?authkey=Gv1sRgCKXcipqepZvowAE#5927962593027261154|3;https://picasaweb.google.com/114375952588709348450/Alert31?authkey=Gv1sRgCMbhjubhh4aV5wE#5929986072212074066;https://picasaweb.google.com/114375952588709348450/Alert32?authkey=Gv1sRgCMOU1vH2xu-qKA#5929986097243170866;https://picasaweb.google.com/114375952588709348450/Alert33?authkey=Gv1sRgCICWntjt8qL-kQE#5929986112334775842|4;https://picasaweb.google.com/114375952588709348450/Alert41?authkey=Gv1sRgCKvF5M_Vt67DyQE#5929988918070606642;https://picasaweb.google.com/114375952588709348450/Alert42?authkey=Gv1sRgCKjpiIXlt7XCRQ#5929988930153237282;https://picasaweb.google.com/114375952588709348450/Alert43?authkey=Gv1sRgCLu-3s2b66_MZQ#5929988938607697010|5;https://picasaweb.google.com/114375952588709348450/Alert51?authkey=Gv1sRgCJ3V69rngqel_AE#5929991674888783634;https://picasaweb.google.com/114375952588709348450/Alert52?authkey=Gv1sRgCLqfp8ylvICE4QE#5929991685458483762;https://picasaweb.google.com/114375952588709348450/Alert53?authkey=Gv1sRgCKClvKPxvfvuHQ#5929991697499502130|1;https://docs.google.com/file/d/0B0jiUZ0D1pchZ2lzelY5YzgzTTA/preview|2;https://docs.google.com/file/d/0B0jiUZ0D1pchSDNVYjNzQzBlNHM/preview|3;https://docs.google.com/file/d/0B0jiUZ0D1pchcFZqVlZ4ZFVZcWs/preview|4;https://docs.google.com/file/d/0B0jiUZ0D1pchcEh3ZXdyMEZjMlU/preview|5;https://docs.google.com/file/d/0B0jiUZ0D1pchUWtnT1FUQ1FtOTQ/preview|6;https://picasaweb.google.com/102205861077887100524/Ugly61?authkey=Gv1sRgCM-o4eXHj7jXSw#5932883116136661090;https://picasaweb.google.com/102205861077887100524/Ugly62?authkey=Gv1sRgCKvc8rG0m5jXbw#5932883127998414578;https://picasaweb.google.com/102205861077887100524/Ugly63?authkey=Gv1sRgCI-QuvrxodCVLQ#5932883137779750818|7;https://picasaweb.google.com/102205861077887100524/Ugly71?authkey=Gv1sRgCN_Q6pXiquX_2wE#5932886220171212066;https://picasaweb.google.com/102205861077887100524/Ugly72?authkey=Gv1sRgCLmk0qeRgqPXTA#5932886229119108322;https://picasaweb.google.com/102205861077887100524/Ugly73?authkey=Gv1sRgCMOX1ZSyqo3HogE#5932886245189719890|8;https://picasaweb.google.com/102205861077887100524/Ugly81?authkey=Gv1sRgCNGLmOPa7NmhUA#5932888886496568642;https://picasaweb.google.com/102205861077887100524/Ugly82?authkey=Gv1sRgCObZ4a-q6bTHPQ#5932888896164484082;https://picasaweb.google.com/102205861077887100524/Ugly83?authkey=Gv1sRgCKCr0YidwvPntgE#5932888903541504226|9;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/Cd91?authkey=Gv1sRgCI391e-XvPCQiAE#5937916776899252946;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/Cd92?authkey=Gv1sRgCIrdzN_KyoDYRA#5937917570510160498;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/Cd93?authkey=Gv1sRgCKur1NaN3JPHigE#5937918728200023426|10;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/Cd101?authkey=Gv1sRgCID1t5fZ5YjwQw#5937919516829459938;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/Cd102?authkey=Gv1sRgCOXRh_jypfWAOg#5937920525586830082;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/Cd103?authkey=Gv1sRgCOjS6d_g6_aAogE#5937921523360266498|11;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/Cd111?authkey=Gv1sRgCO66l5ynhOGMCw#5937922690388867394;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/Cd112?authkey=Gv1sRgCPaXqfCHkOGHogE#5937923547938402066;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/Cd113?authkey=Gv1sRgCOvdv9KwnrDDoAE#5937924042844692674|12;https://picasaweb.google.com/112989633062900071740/Cd121?authkey=Gv1sRgCKD4x8Ku1Yiqcw#5937916426828420642;https://picasaweb.google.com/112989633062900071740/Cd122?authkey=Gv1sRgCJDrj5HI95SFvQE#5937917299317946130;https://picasaweb.google.com/112989633062900071740/Cd123?authkey=Gv1sRgCJrUwNTGoJv1fQ#5937917308392818370|13;https://picasaweb.google.com/112989633062900071740/Cd131?authkey=Gv1sRgCJG25sz86s2XoAE#5937920003640050482;https://picasaweb.google.com/112989633062900071740/Cd132?authkey=Gv1sRgCLimqLve7IbJ5AE#5937920022467406402;https://picasaweb.google.com/112989633062900071740/Cd133?authkey=Gv1sRgCK_a_tLp6uepUg#5937920025440001074|14;https://picasaweb.google.com/112989633062900071740/Cd141?authkey=Gv1sRgCMqsmITF3ZHvYg#5937923285964178642;https://picasaweb.google.com/112989633062900071740/Cd142?authkey=Gv1sRgCOm8ndrf3YW6wAE#5937923294563578082;https://picasaweb.google.com/112989633062900071740/Cd143?authkey=Gv1sRgCJDupPCO--LXTw#5937923301508368962|15;https://picasaweb.google.com/118353393912511070926/Ugly151?authkey=Gv1sRgCJ3mkMfOw9zXGA#5940571871256170530;https://picasaweb.google.com/118353393912511070926/Ugly152?authkey=Gv1sRgCODl4qmjkoOqQQ#5940571881764271970;https://picasaweb.google.com/118353393912511070926/Ugly153?authkey=Gv1sRgCKSO1Zqvp9bBNQ#5940571888437039938|16;https://picasaweb.google.com/118353393912511070926/Ugly161?authkey=Gv1sRgCO2ls8rbtIT9EQ#5940574393112124482;https://picasaweb.google.com/118353393912511070926/Ugly162?authkey=Gv1sRgCMq6g5yY4Yizaw#5940574403414131330;https://picasaweb.google.com/118353393912511070926/Ugly163?authkey=Gv1sRgCMiLo_GWi_-M5gE#5940574412177388306|17;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/Ugly171?authkey=Gv1sRgCJjmuJXFlI-woAE#5943188195438401106;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/Ugly172?authkey=Gv1sRgCJLWt9TX0vftHg#5943188951865612786;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/Ugly173?authkey=Gv1sRgCNuPltao55XCcw#5943189157181752722|18;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/Ugly181?authkey=Gv1sRgCKmPoeSR6c_zgQE#5943190390994454178;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/Ugly182?authkey=Gv1sRgCJKWn8aJg6S8wgE#5943190402860714626;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/Ugly183?authkey=Gv1sRgCPu94pjD5P2vBw#5943190416611525602|19;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/Ugly191?authkey=Gv1sRgCKvph4C_qt6aQw#5945783274941052562;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/Ugly192?authkey=Gv1sRgCKKI8q-Ijby7wQE#5945783976772786642;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/Ugly193?authkey=Gv1sRgCOKtp7GihZSfcw#5945784625672433826|20;https://picasaweb.google.com/102663519955631578027/Ugly201?authkey=Gv1sRgCNCF-fDd2Yz-zAE#5945782830353787730;https://picasaweb.google.com/102663519955631578027/Ugly202?authkey=Gv1sRgCKfQhNqiuc38bw#5945783443718656546;https://picasaweb.google.com/102663519955631578027/Ugly203?authkey=Gv1sRgCNHJ6pfYx5ysNQ#5945783452168365314|21;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/Ugly211?authkey=Gv1sRgCOW-wIL_ir64PA#5948867695794598434;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/Ugly212?authkey=Gv1sRgCLaN576Kxqrn8gE#5948867705264167074;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/Ugly213?authkey=Gv1sRgCKSX0se_sOfHFQ#5948867713745943266|22;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/Ugly221?authkey=Gv1sRgCJ6FzPLZjrbbuAE#5948867729971387282;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/Ugly222?authkey=Gv1sRgCN7Rp_DE2O7T8AE#5948867741661480658;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/Ugly223?authkey=Gv1sRgCOe2w6WpydmQsQE#5948867749047037602|23;https://picasaweb.google.com/108231485002679374136/23?authkey=Gv1sRgCPrgwPyV-Ov1WQ#5949341389850106066|24;https://picasaweb.google.com/108231485002679374136/24?authkey=Gv1sRgCK6x-IXVwrCuSw#5949336844186307522|25;https://picasaweb.google.com/108231485002679374136/25?authkey=Gv1sRgCPqYlNb7xLiE1wE#5949345839230354818|26;https://picasaweb.google.com/108231485002679374136/Ugly261?authkey=Gv1sRgCLTfhKe34sGlXg#5950073532708306834;https://picasaweb.google.com/108231485002679374136/Ugly262?authkey=Gv1sRgCMCCzcPR18ikBA#5950074480336267186|27;https://picasaweb.google.com/108231485002679374136/Ugly271?authkey=Gv1sRgCN65l5CPn5jaVQ#5950078400383353858;https://picasaweb.google.com/108231485002679374136/Ugly272?authkey=Gv1sRgCKP7-rDUn9bisAE#5950079251242506962;https://picasaweb.google.com/108231485002679374136/Ugly273?authkey=Gv1sRgCOvQuqbqjPyLqgE#5950080000365217682|28;https://picasaweb.google.com/118218694406844248234/Ugly281?authkey=Gv1sRgCIHF0oKp1-CgbA#5952675331575866514;https://picasaweb.google.com/118218694406844248234/Ugly282?authkey=Gv1sRgCKfylt7r8aoo#5952675352053041938;https://picasaweb.google.com/118218694406844248234/Ugly283?authkey=Gv1sRgCJPsv5ahutTNbg#5952675364468724562|29;https://picasaweb.google.com/118218694406844248234/Ugly29102?authkey=Gv1sRgCK-d3Imdz8aF1QE#5953042707383245442;https://picasaweb.google.com/118218694406844248234/Ugly29202?authkey=Gv1sRgCKHs8qeBpPW9jgE#5953042711748278082;https://picasaweb.google.com/118218694406844248234/Ugly29302?authkey=Gv1sRgCMHGwpOnsN29ogE#5953042727259860018|30;https://picasaweb.google.com/118218694406844248234/Ugly301?authkey=Gv1sRgCKKzhqy2s9ei_AE#5953917691592680114;https://picasaweb.google.com/118218694406844248234/Ugly302?authkey=Gv1sRgCLnH4KPNveO-UQ#5953917699001481618;https://picasaweb.google.com/118218694406844248234/Ugly303?authkey=Gv1sRgCPjTuaHXoIzJowE#5953917707566743330|31;https://picasaweb.google.com/118218694406844248234/Ugly311?authkey=Gv1sRgCPqwgJvjjb-1Rw#5954171004152634690;https://picasaweb.google.com/118218694406844248234/Ugly312?authkey=Gv1sRgCLLOyNTrlZyJhAE#5954171900811897554;https://picasaweb.google.com/118218694406844248234/Ugly313?authkey=Gv1sRgCIjJhdG98-OsVw#5954172868069981682|32 full;https://picasaweb.google.com/lh/photo/vvMWoa5WYGqzrUBgz-aGGdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|32;https://picasaweb.google.com/112530205953469855016/U321?authkey=Gv1sRgCJWr7vbZ6pvTfQ#5962030809105114434;https://picasaweb.google.com/112530205953469855016/U322?authkey=Gv1sRgCLuztb6g8fC1Ng#5962034914919318850;https://picasaweb.google.com/112530205953469855016/U323?authkey=Gv1sRgCMixx_uvksKoQw#5962034957747099506|33 full;phimsoc.p/lh/photo/aUDbnjZlfmL9nmm780F-FAdNVKqkOK9i6jaRd7XnGXY|33;https://picasaweb.google.com/112530205953469855016/U331?authkey=Gv1sRgCInq7b3B88XGsQE#5962043369430424130;https://picasaweb.google.com/112530205953469855016/U332?authkey=Gv1sRgCLv02fKIpcDi5AE#5962043417209115922;https://picasaweb.google.com/112530205953469855016/U333?authkey=Gv1sRgCK7E_uaVh-WfVA#5962043497963610850|34 full;phimsoc.p/lh/photo/vVU6ARhrxifBcpU35JzLTgdNVKqkOK9i6jaRd7XnGXY|34;https://picasaweb.google.com/112530205953469855016/U341?authkey=Gv1sRgCPS17oXQkLuk5gE#5962062838296022562;https://picasaweb.google.com/112530205953469855016/U342?authkey=Gv1sRgCNSykYLHn7OYIg#5962062901100134674;https://picasaweb.google.com/112530205953469855016/U343?authkey=Gv1sRgCKai86Tmv5K9vQE#5962062963510214482|35;phimsoc.p/102345182369392750284/Uglyalert?authkey=Gv1sRgCL-d4ZvsjsHz4AE#5957561850366434834|37;phimsoc.p/lh/photo/dEkUyyEomWjg7KiUIJUCUBwfnZAInBWtz8Orph78bgY|38;phimsoc.p/lh/photo/sdXe6KUTcyveRl-VQL7FKBwfnZAInBWtz8Orph78bgY|35;https://picasaweb.google.com/112530205953469855016/U35?authkey=Gv1sRgCI3R9eDLt77G0QE#5962080762643326610|36;https://picasaweb.google.com/112530205953469855016/U36?authkey=Gv1sRgCJPA-7_VydPuHQ#5962080820434011394|37;https://picasaweb.google.com/112530205953469855016/U37?authkey=Gv1sRgCKypzd-q8JLJ-wE#5962080859293420434|38;https://picasaweb.google.com/113230052408966275503/UA38?authkey=Gv1sRgCM_xi6HAgbawlgE#5965285278641577698|39;https://picasaweb.google.com/113230052408966275503/UA39?authkey=Gv1sRgCP218M32t7L4Yg#5965285359985433106|40;https://picasaweb.google.com/113230052408966275503/UA40?authkey=Gv1sRgCNPO2oXPgf2bBQ#5965285440052390370|41;https://picasaweb.google.com/lh/photo/FPbI4p8boDlXCsiAABx76RwfnZAInBWtz8Orph78bgY?feat=directlink|42;https://picasaweb.google.com/lh/photo/QeiZVwBxeiXSeeKZAbnSERwfnZAInBWtz8Orph78bgY?feat=directlink|43;http://www.youtube.com/watch?v=pzLWWZVQY-8|43a;https://picasaweb.google.com/118281507318740051522/UglyAlert43Vi?authkey=Gv1sRgCLjhs4v_hu-tPQ#5963556428426368706|43b;https://picasaweb.google.com/118281507318740051522/UglyAlert43Vi02?authkey=Gv1sRgCNL1lKvL5ayhsAE#5963558537291215346|44;https://picasaweb.google.com/lh/photo/lV6u5AzDr_uJU8tpFRRb03xBjZvVB50fRzQc8Sotz2Q?feat=directlink|45;https://picasaweb.google.com/118281507318740051522/UglyAlert45?authkey=Gv1sRgCMPerf_3mJPYQg#5964228403296152706|46;https://picasaweb.google.com/118281507318740051522/UglyAlert46?authkey=Gv1sRgCOCunvbooIjr2wE#5964463899483439650|46_Vietsub;http://www.youtube.com/watch?v=JGMTZMO1bPs|47_Vietsub;http://www.youtube.com/watch?v=JyeGKEgQk8s|47;https://picasaweb.google.com/118281507318740051522/UglyAlert47Vie?authkey=Gv1sRgCLT2qZy2-LygiQE#5965475600338031682|48;https://picasaweb.google.com/lh/photo/MOJw8pu9gr00_TQEW_i-0zS-4uxIGEiqLUbnszUZDmo?feat=directlink|49;https://picasaweb.google.com/lh/photo/xsnhBW_NliI6XWizKW-c8RwfnZAInBWtz8Orph78bgY?feat=directlink|50;https://picasaweb.google.com/lh/photo/v337DleXUmDV2XXog7x0SRwfnZAInBWtz8Orph78bgY?feat=directlink|51;https://picasaweb.google.com/lh/photo/RRVH0naGl8lz1P5nbcKu4tFYth6K8fIRU8CySHTWhw8?feat=directlink|52;https://picasaweb.google.com/lh/photo/3tlCah30o3KlD78_BKQjYRwfnZAInBWtz8Orph78bgY?feat=directlink|53;https://picasaweb.google.com/lh/photo/dT0v2KvtN71loQKD46O7TxwfnZAInBWtz8Orph78bgY?feat=directlink|54;https://picasaweb.google.com/118281507318740051522/54Subbed?authkey=Gv1sRgCIuRgrH1xtmyNA#5970176114078270002|55;https://picasaweb.google.com/lh/photo/rXzdkf65RrubjZAxGw7mAXxBjZvVB50fRzQc8Sotz2Q?feat=directlink|56;https://picasaweb.google.com/118281507318740051522/56Vietsub?authkey=Gv1sRgCNrWibXIjMHioQE#5971904354046518722|57Vietsub;kpt.v/85047503|58-Raw;phimsoc.e/www.drama.net/main/swf/drama-9.swf?media=http%3A%2F%2F176.227.203.210%2Fdrama%2FUgly.Alert.E058.130808.HDTV.H264.720p-HANrel_Drama_Part_1.mp4%3Fst%3D4pK7lv2-o5HUdmi1vLcXVw%26e%3D1390815209|59-Raw;phimsoc.e/www.drama.net/main/swf/drama-9.swf?media=http%3A%2F%2F154.43.166.88%2Fdrama%2FUgly.Alert.E059.130809.HDTV.H264.720p-HANrel_Drama_Part_1.mp4%3Fst%3DDlJHlPXIUGn7iCxkBfVRfg%26e%3D1390815209|133-END-Raw;phimsoc.e/www.drama.net/main/swf/drama-9.swf?media=http%3A%2F%2F154.43.166.88%2Fdrama%2FUgly.Alert.E133.END.131129.HDTV.H264.720p-HANrel_Drama_Part_1.mp4%3Fst%3DirUK6SGWk5Hlw3Co5DI28A%26e%3D1390815209|59Vietsub;https://picasaweb.google.com/lh/photo/M7XOCv7l05OKnAyFM4D8ptMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/qqxuY9FtdSfk11OsO7amFdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|[/id]
Bạn Ðã Xem Chưa ?
 
X
X