BÌNH LUẬN | BÁO LỖI | YÊU CẦU PHIM
Các bạn vui lòng comment link phim bị die/chết link... để AD sửa lỗi liên tục nhé các bạn..
Thông Tin Phim

Kpop Show: Bố ơi mình đi đâu thế?

Dad, Where Are You Going?

50Chương trình thực tếSung Dong-il, Kim Sung-joo, Kim Sung-joo, Song Jong-gook, Yoon Min-soo2012Bố ơi mình đi đâu thế? là một chương trình truyền hình thực tế, trong đó những người cha nổi tiếng cùng con mình thực hiện các chuyến đi đến khắp các địa điểm ởHàn Quốc. Thông qua các chuyến đi này, những người cha nổi tiếng và các con mình sẽ có cơ hội hiểu và thân thiết với nhau hơn.

Tìm Kiếm: Xem Phim hàn Quốc Bố ơi mình đi đâu thế? (Ep 42 )- Dad, Where Are You Going? Vietsub, Phim Bố ơi mình đi đâu thế? (Ep 42 )- Dad, Where Are You Going? Full Trọn Bộ, Xem Phim Hàn Bố ơi mình đi đâu thế? (Ep 42 )- Dad, Where Are You Going?|Full HD, Xem Phim Hàn Quốc hay Bố ơi mình đi đâu thế? (Ep 42 )- Dad, Where Are You Going? youtube, picasa, zingtv, Download, Tải phim Bố ơi mình đi đâu thế? (Ep 42 )- Dad, Where Are You Going? tập 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Tập Cuối 
[id]1;https://docs.google.com/file/d/0BykKZ7eE2aegelFVazdtdzJpR0U/preview|2;https://docs.google.com/file/d/0B9Ztn3OQ0xgGRzNfSWtvcG5UaXc/preview|3;https://docs.google.com/file/d/0B9Ztn3OQ0xgGMjhpM29XVjFRWm8/preview|4;https://docs.google.com/file/d/0B6VFxBUMCkm3N3Z5UGNMdGg3dkU/preview|5;https://docs.google.com/file/d/0B6VFxBUMCkm3LU11c2c3clpjaFU/preview|6;https://docs.google.com/file/d/0B6VFxBUMCkm3QjRpXzljZTdEVTg/preview|7;https://docs.google.com/file/d/0B6VFxBUMCkm3eTRTa0ZDb2J1b1U/preview|8;https://docs.google.com/file/d/0B6PI6jcPWw6yWkg0UHcwc1NET1k/preview|9;https://docs.google.com/file/d/0B4vnx1UC_QYmNk5RT2dCeUYwbUE/preview|Ep8;https://picasaweb.google.com/lh/photo/a2sDN5YSdZ3cZC648C--gtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|9HD;https://docs.google.com/file/d/0B-hC6wh2H853ZTdCVUdESkQ4bFk/preview|10;https://docs.google.com/file/d/0B2MC5aH17AUJLWJJQmlVSldvdlU/preview|10;https://picasaweb.google.com/lh/photo/2_7XVLQB6Gs3RJnu4-_e39MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|11;https://docs.google.com/file/d/0B_6iKVB1hLb6b2R5TU5IMWNZRGM/preview|11;https://picasaweb.google.com/lh/photo/_5BOkppT9kTdPQOou7X7_dMTjNZETYmyPJy0liipFm0|12;https://docs.google.com/file/d/0BzLMVgEGkdclQUdrel90TkY1b1U/preview|Ep12;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ZsYvLvfGlBrRcuvJQkpMzNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Ep13;https://docs.google.com/file/d/0B4Bod9bPWktOWUFqUUpTcldHY3c/preview|13;https://picasaweb.google.com/lh/photo/NQiEaum3pulNvG3gOY9rXdMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/QyZsvoRZEqhyoOtd9F6ZgtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|14;https://docs.google.com/file/d/0BxRMnEDBOI71MjktLWZkQ1k3ZG8/preview|14;https://picasaweb.google.com/lh/photo/P-rAE18a5VlMwLNibvChrZLdeZ5Vq2um8Dcp9F0ywiQ|15;https://docs.google.com/file/d/0BxRMnEDBOI71SlY4MFI3bVNrMGM/preview|15;http://picasaweb.google.com/lh/photo/3nFgePH_lVAXiUbFbdw4eZLdeZ5Vq2um8Dcp9F0ywiQ|16;http://picasaweb.google.com/lh/photo/Y6jPTUSfNFVoR4ZeKQH8pH6J1H_naVApfjEtzJrPHxU|17;https://docs.google.com/file/d/0B491s7C-FFa7aXdJNEM2NmJUVVk/preview|17;http://picasaweb.google.com/lh/photo/xrgbvcf6ozgdl-i4zTv9RH6J1H_naVApfjEtzJrPHxU|18;https://docs.google.com/file/d/0B9nVGEb4ZchUOVRwNzRvNDkyUDQ/preview|18;http://picasaweb.google.com/lh/photo/mWvoKadxz1pWDMeE5GOeiYOs_HFzFNrcAPE9LivHCD8|19;https://docs.google.com/file/d/0BzLMVgEGkdclNkdMYVI4MnpxdUE/preview|19;http://www.dailymotion.com/swf/x10u6ix_vietsub-dad-we-are-we-going-ep-19-p1-4_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/x10u83r_vietsub-dad-we-are-we-going-ep-19-p2-4_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/x10ua2f_vietsub-dad-we-are-we-going-ep-19-p3-4_shortfilms;http://telly.com/TOFLGA|20;https://docs.google.com/file/d/0B585eOy3bPQtWWREZG5TSGlWWTg/preview|20 HD;https://docs.google.com/file/d/0B_CL51u4m9dvWVZWcWV3UER1TlE/preview|Ep21;https://docs.google.com/file/d/0B_CL51u4m9dvaFJjNlFFWWpXMTg/preview|21;http://www.dailymotion.com/swf/x10p3w1_vietsub-dad-where-are-we-going-ep21-360kpop-p1-2_shortfilms#.UbLmrZx-5Xkc;http://www.dailymotion.com/swf/x10p3w8_vietsub-dad-where-are-we-going-ep21-360kpop-p2-2_shortfilms#.UbLmx5x-5Xk|Ep21 HD;https://docs.google.com/file/d/0B79e4Io1YxlnUEMwUzRTN1hJZjQ/preview|22;https://docs.google.com/file/d/0B_CL51u4m9dvRTlza0lBdWpvRjA/preview|22;http://www.dailymotion.com/swf/x111ham_vietsub-dad-where-are-we-going-ep-22-hd-360kpop-p1-3_videogames#.UcHQVJyWr6M;http://www.dailymotion.com/swf/x111hbd_vietsub-dad-where-are-we-going-ep-22-hd-360kpop-p2-3_videogames#.UcHQv5yWr6M;http://www.dailymotion.com/swf/x111i7l_vietsub-dad-where-are-we-going-ep-22-hd-360kpop-p3-3_videogames#.UcHQjpyWr6M|22HD;https://docs.google.com/file/d/0B_CL51u4m9dvRTlza0lBdWpvRjA/preview|23;http://www.dailymotion.com/swf/x11byk3_vietsub-dad-where-are-we-going-ep-23-p1-2-m-hd-360kpop_videogames#.Uc1GF5yWr6M;https://www.dailymotion.com/swf/x11byl8_vietsub-dad-where-are-we-going-ep-23-p2-2-m-hd-360kpop-mkv-p2-2_videogames#.Uc1GKpyWr6M|23;https://docs.google.com/file/d/0B_CL51u4m9dvdFp1MnpFYzBzSWM/preview|24;https://picasaweb.google.com/lh/photo/lI4BbcqkcKJ8RurjdD0DxNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|24;https://docs.google.com/file/d/0B7xoAaXueCllWG1HV2JjM3NmalU/preview|25;https://picasaweb.google.com/lh/photo/oKrHsNpmoE5uICwjMzIBVdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|25;http://www.dailymotion.com/swf/x11v9ks_vietsub-130623-dad-where-are-we-going-360kpop-p1-2_videogames#.UeJNh5ycFGk;https://www.dailymotion.com/swf/x11vf8w_vietsub-130623-dad-where-are-we-going-360kpop-p1-2_videogames#.UeJTTJycFGk|25;https://docs.google.com/file/d/0B07bHKPrUjrbRDFjcDlqaGpUQU0/preview|26;https://picasaweb.google.com/lh/photo/v6op53c-9WysvddU6m5vP9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|27;https://picasaweb.google.com/lh/photo/xL_QE0weIjp8b924Qgi4MdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|26;https://docs.google.com/file/d/0Bybm9NiEwx7xckRNeFcwWGh5Z2s/preview|28;https://picasaweb.google.com/lh/photo/0wTwS0nfKJJ449QUBxYYttMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|29;https://docs.google.com/file/d/0B2fZR690oVRUY1JTNDN3Y1hhSnM/preview|29;https://picasaweb.google.com/lh/photo/vpMS9fmmpBSIbMPktbvIzNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|30;https://docs.google.com/file/d/0Bzh9_IP5CXyVNFpmeWI0OXRUakk/preview|30;https://picasaweb.google.com/lh/photo/E9nFhfdHNpTrkY_JEoK-6dMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|31;https://docs.google.com/file/d/0B_6iKVB1hLb6YmI1LUl0d2VMUUU/preview|31;https://picasaweb.google.com/lh/photo/HvB3ZjGpU9-q8g6ZxP4SEdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|32;https://docs.google.com/file/d/0BxRMnEDBOI71bmI4U29USVBzZDQ/preview|32;https://picasaweb.google.com/lh/photo/JFuPgSNBzr3V-6syZ0VFbtMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|33;https://docs.google.com/file/d/0Byhff5CfKY-wRDVLVjVnemFHOG8/preview|33;https://picasaweb.google.com/lh/photo/EEu0gCwxPCjhx2H_7gbhy9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|34;https://picasaweb.google.com/lh/photo/pkR74UOzNdqq_w6VkU_gSdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|34-a;http://www.dailymotion.com/swf/x13qu1x_vietsub-dad-where-are-we-going-ep-34-sd-360kpop-1-001_shortfilms|34-b;http://www.dailymotion.com/swf/x13qu2c_vietsub-dad-where-are-we-going-ep-34-sd-360kpop-1-002_shortfilms|34-c;http://www.dailymotion.com/swf/x13qu2q_vietsub-dad-where-are-we-going-ep-34-sd-360kpop-1-003_shortfilms|35;https://picasaweb.google.com/lh/photo/y52eejb9gXDg8nBS-aPYIdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|36;https://picasaweb.google.com/lh/photo/c4dX0H0rJZqxDTO8O8fNBNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|37;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ix4BX5htUoAeuf2sYdoXx9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|38;https://picasaweb.google.com/lh/photo/f7dx5anT0Ts4TGS__sLMStMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|38a;http://www.dailymotion.com/swf/x153czl_m-zone-dad-where-are-you-going-e38-sd-kites-vn-1-001_shortfilms|38b;http://www.dailymotion.com/swf/x153d06_m-zone-dad-where-are-you-going-e38-sd-kites-vn-1-002_shortfilms|38c;http://www.dailymotion.com/swf/x153d0y_m-zone-dad-where-are-you-going-e38-sd-kites-vn-1-003_shortfilms|38;https://docs.google.com/file/d/0BzLMVgEGkdclQkhwTVNJS1lkbnM/preview|39;https://picasaweb.google.com/lh/photo/LOu2S0ezpR6WagX0cw4zftMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|40a;http://www.dailymotion.com/swf/x15r9ln_m-zone-dad-where-are-you-going-e40-sd-kites-vn-1-001_shortfilms|40b;http://www.dailymotion.com/swf/x15r9ls_m-zone-dad-where-are-you-going-e40-sd-kites-vn-1-002_shortfilms|40c;http://www.dailymotion.com/swf/x15r9m0_m-zone-dad-where-are-you-going-e40-sd-kites-vn-1-003_shortfilms|40;https://picasaweb.google.com/lh/photo/pg_Hm-C9Wt2UPT3OtzCRN9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|41;https://docs.google.com/file/d/0BwOmi-pHODrDZm9UU0JMVTlPVms/preview|41;https://picasaweb.google.com/lh/photo/x75-FRjEJ2a52dIs3K5UotMTjNZETYmyPJy0liipFm0|42;https://picasaweb.google.com/108068899348958703974/20131021?noredirect=1#5937433791370069026|43;https://picasaweb.google.com/lh/photo/I5Ux5osrrQpkYy-wAroyTl8gqpdlB7mCpRUEAjMYTYc?feat=directlink|44;https://picasaweb.google.com/lh/photo/cZGuWzywq8Gvl0DiyWPgpNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|45a;http://www.dailymotion.com/swf/x173yny_m-zone-dad-where-are-you-going-e45-sd-kites-vn-2-001_shortfilms|45b;http://www.dailymotion.com/swf/x173yo7_m-zone-dad-where-are-you-going-e45-sd-kites-vn-2-002_shortfilms|45c;http://www.dailymotion.com/swf/x173yoj_m-zone-dad-where-are-you-going-e45-sd-kites-vn-2-003_shortfilms|45;https://picasaweb.google.com/111014715361247405227/Dad45?authkey=Gv1sRgCLDKiO3UlJyNEQ#5945431718234765970|46a;http://www.dailymotion.com/swf/x17d4r4_m-zone-dad-where-are-you-going-e46-sd-kites-vn-1-001_shortfilms|46b;http://www.dailymotion.com/swf/x17d4rd_m-zone-dad-where-are-you-going-e46-sd-kites-vn-1-002_shortfilms|46c;http://www.dailymotion.com/swf/x17d4rm_m-zone-dad-where-are-you-going-e46-sd-kites-vn-1-003_shortfilms|46;https://picasaweb.google.com/116247333461824633464/20131119?authkey=Gv1sRgCL34nYOrvPrVugE#5947879488034160002|47;https://picasaweb.google.com/104685883596600358286/20131127?authkey=Gv1sRgCPnU4uT6uNnNKw#5951009276398296738|47a;http://www.dailymotion.com/swf/x17pj3o_bomdd001_creation|47b;http://www.dailymotion.com/swf/x17pj3v_bomdd-002_shortfilms|47c;http://www.dailymotion.com/swf/x17pj48_b%E1%BB%91-%C6%A1i-minh-di-dau-th%E1%BA%BF-dad-where-are-you-going-e47-003-vietsubphimhan-com_shortfilms|48a;http://www.dailymotion.com/swf/x17yqmc_m-zone-dad-where-are-you-going-e48-sd-kites-vn-2-001_shortfilms|48b;http://www.dailymotion.com/swf/x17yqmk_m-zone-dad-where-are-you-going-e48-sd-kites-vn-2-002_shortfilms|48c;http://www.dailymotion.com/swf/x17yqmp_m-zone-dad-where-are-you-going-e48-sd-kites-vn-2-003_shortfilms|48;https://picasaweb.google.com/lh/photo/AN-mDCY3Fa3HBiZH32739YWBtcEdgwHOvfomAvA3sd0?feat=directlink|hoặc 48;https://picasaweb.google.com/118218694406844248234/Dad48?authkey=Gv1sRgCJWrif20ltmo9QE#5953314345883078738|49;https://picasaweb.google.com/102460462958943995106/20131210#5955963475246042370|50;https://picasaweb.google.com/110486334472469448028/Ngay18Thang12Nam2013?authkey=Gv1sRgCJ_R1fCjqNfSQw#5958415703972719586|50a;http://www.dailymotion.com/swf/x18ipwj_m-zone-dad-where-are-you-going-e50-sd-kites-vn-2-001_shortfilms|50b;http://www.dailymotion.com/swf/x18ipwt_m-zone-dad-where-are-you-going-e50-sd-kites-vn-2-002_shortfilms|50c;http://www.dailymotion.com/swf/x18ipx1_m-zone-dad-where-are-you-going-e50-sd-kites-vn-2-003_shortfilms|51;https://picasaweb.google.com/102460462958943995106/20131225?noredirect=1#5961530960468661522|52;https://picasaweb.google.com/102460462958943995106/20140103#5964903201928377762|53;https://picasaweb.google.com/102460462958943995106/20140108#5966754141601614914|54;https://picasaweb.google.com/102460462958943995106/20140117#5969781509711544834|55;https://picasaweb.google.com/112163746693992985194/2014012807#5974159586166422018|[/id]
Bạn Ðã Xem Chưa ?
 
X
X