UPDATE Phim

Nhận ngay tập phim mới

Kích vào nút Play Youtube để phim chạy nhanh hơn!

Bình luận - Báo lỗi phim FacebookGoogle
Thông Tin Phim

Kpop Show: Bố ơi mình đi đâu thế?

Dad, Where Are You Going?

50Chương trình thực tếSung Dong-il, Kim Sung-joo, Kim Sung-joo, Song Jong-gook, Yoon Min-soo2012Bố ơi mình đi đâu thế? là một chương trình truyền hình thực tế, trong đó những người cha nổi tiếng cùng con mình thực hiện các chuyến đi đến khắp các địa điểm ởHàn Quốc. Thông qua các chuyến đi này, những người cha nổi tiếng và các con mình sẽ có cơ hội hiểu và thân thiết với nhau hơn.

Tìm Kiếm: Xem Phim hàn Quốc Bố ơi mình đi đâu thế? (Ep 42 )- Dad, Where Are You Going? Vietsub, Phim Bố ơi mình đi đâu thế? (Ep 42 )- Dad, Where Are You Going? Full Trọn Bộ, Xem Phim Hàn Bố ơi mình đi đâu thế? (Ep 42 )- Dad, Where Are You Going?|Full HD, Xem Phim Hàn Quốc hay Bố ơi mình đi đâu thế? (Ep 42 )- Dad, Where Are You Going? youtube, picasa, zingtv, Download, Tải phim Bố ơi mình đi đâu thế? (Ep 42 )- Dad, Where Are You Going? tập 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Tập Cuối 
[id]1;https://docs.google.com/file/d/0BykKZ7eE2aegelFVazdtdzJpR0U/preview|2;https://docs.google.com/file/d/0B9Ztn3OQ0xgGRzNfSWtvcG5UaXc/preview|3;https://docs.google.com/file/d/0B9Ztn3OQ0xgGMjhpM29XVjFRWm8/preview|4;https://docs.google.com/file/d/0B6VFxBUMCkm3N3Z5UGNMdGg3dkU/preview|5;https://docs.google.com/file/d/0B6VFxBUMCkm3LU11c2c3clpjaFU/preview|6;https://docs.google.com/file/d/0B6VFxBUMCkm3QjRpXzljZTdEVTg/preview|7;https://docs.google.com/file/d/0B6VFxBUMCkm3eTRTa0ZDb2J1b1U/preview|8;https://docs.google.com/file/d/0B6PI6jcPWw6yWkg0UHcwc1NET1k/preview|9;https://docs.google.com/file/d/0B4vnx1UC_QYmNk5RT2dCeUYwbUE/preview|Ep8;https://picasaweb.google.com/lh/photo/a2sDN5YSdZ3cZC648C--gtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|9HD;https://docs.google.com/file/d/0B-hC6wh2H853ZTdCVUdESkQ4bFk/preview|10;https://docs.google.com/file/d/0B2MC5aH17AUJLWJJQmlVSldvdlU/preview|10;https://picasaweb.google.com/lh/photo/2_7XVLQB6Gs3RJnu4-_e39MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|11;https://docs.google.com/file/d/0B_6iKVB1hLb6b2R5TU5IMWNZRGM/preview|11;https://picasaweb.google.com/lh/photo/_5BOkppT9kTdPQOou7X7_dMTjNZETYmyPJy0liipFm0|12;https://docs.google.com/file/d/0BzLMVgEGkdclQUdrel90TkY1b1U/preview|Ep12;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ZsYvLvfGlBrRcuvJQkpMzNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Ep13;https://docs.google.com/file/d/0B4Bod9bPWktOWUFqUUpTcldHY3c/preview|13;https://picasaweb.google.com/lh/photo/NQiEaum3pulNvG3gOY9rXdMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/QyZsvoRZEqhyoOtd9F6ZgtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|14;https://docs.google.com/file/d/0BxRMnEDBOI71MjktLWZkQ1k3ZG8/preview|14;https://picasaweb.google.com/lh/photo/P-rAE18a5VlMwLNibvChrZLdeZ5Vq2um8Dcp9F0ywiQ|15;https://docs.google.com/file/d/0BxRMnEDBOI71SlY4MFI3bVNrMGM/preview|15;http://picasaweb.google.com/lh/photo/3nFgePH_lVAXiUbFbdw4eZLdeZ5Vq2um8Dcp9F0ywiQ|16;http://picasaweb.google.com/lh/photo/Y6jPTUSfNFVoR4ZeKQH8pH6J1H_naVApfjEtzJrPHxU|17;https://docs.google.com/file/d/0B491s7C-FFa7aXdJNEM2NmJUVVk/preview|17;http://picasaweb.google.com/lh/photo/xrgbvcf6ozgdl-i4zTv9RH6J1H_naVApfjEtzJrPHxU|18;https://docs.google.com/file/d/0B9nVGEb4ZchUOVRwNzRvNDkyUDQ/preview|18;http://picasaweb.google.com/lh/photo/mWvoKadxz1pWDMeE5GOeiYOs_HFzFNrcAPE9LivHCD8|19;https://docs.google.com/file/d/0BzLMVgEGkdclNkdMYVI4MnpxdUE/preview|19;http://www.dailymotion.com/swf/x10u6ix_vietsub-dad-we-are-we-going-ep-19-p1-4_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/x10u83r_vietsub-dad-we-are-we-going-ep-19-p2-4_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/x10ua2f_vietsub-dad-we-are-we-going-ep-19-p3-4_shortfilms;http://telly.com/TOFLGA|20;https://docs.google.com/file/d/0B585eOy3bPQtWWREZG5TSGlWWTg/preview|20 HD;https://docs.google.com/file/d/0B_CL51u4m9dvWVZWcWV3UER1TlE/preview|Ep21;https://docs.google.com/file/d/0B_CL51u4m9dvaFJjNlFFWWpXMTg/preview|21;http://www.dailymotion.com/swf/x10p3w1_vietsub-dad-where-are-we-going-ep21-360kpop-p1-2_shortfilms#.UbLmrZx-5Xkc;http://www.dailymotion.com/swf/x10p3w8_vietsub-dad-where-are-we-going-ep21-360kpop-p2-2_shortfilms#.UbLmx5x-5Xk|Ep21 HD;https://docs.google.com/file/d/0B79e4Io1YxlnUEMwUzRTN1hJZjQ/preview|22;https://docs.google.com/file/d/0B_CL51u4m9dvRTlza0lBdWpvRjA/preview|22;http://www.dailymotion.com/swf/x111ham_vietsub-dad-where-are-we-going-ep-22-hd-360kpop-p1-3_videogames#.UcHQVJyWr6M;http://www.dailymotion.com/swf/x111hbd_vietsub-dad-where-are-we-going-ep-22-hd-360kpop-p2-3_videogames#.UcHQv5yWr6M;http://www.dailymotion.com/swf/x111i7l_vietsub-dad-where-are-we-going-ep-22-hd-360kpop-p3-3_videogames#.UcHQjpyWr6M|22HD;https://docs.google.com/file/d/0B_CL51u4m9dvRTlza0lBdWpvRjA/preview|23;http://www.dailymotion.com/swf/x11byk3_vietsub-dad-where-are-we-going-ep-23-p1-2-m-hd-360kpop_videogames#.Uc1GF5yWr6M;https://www.dailymotion.com/swf/x11byl8_vietsub-dad-where-are-we-going-ep-23-p2-2-m-hd-360kpop-mkv-p2-2_videogames#.Uc1GKpyWr6M|23;https://docs.google.com/file/d/0B_CL51u4m9dvdFp1MnpFYzBzSWM/preview|24;https://picasaweb.google.com/lh/photo/lI4BbcqkcKJ8RurjdD0DxNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|24;https://docs.google.com/file/d/0B7xoAaXueCllWG1HV2JjM3NmalU/preview|25;https://picasaweb.google.com/lh/photo/oKrHsNpmoE5uICwjMzIBVdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|25;http://www.dailymotion.com/swf/x11v9ks_vietsub-130623-dad-where-are-we-going-360kpop-p1-2_videogames#.UeJNh5ycFGk;https://www.dailymotion.com/swf/x11vf8w_vietsub-130623-dad-where-are-we-going-360kpop-p1-2_videogames#.UeJTTJycFGk|25;https://docs.google.com/file/d/0B07bHKPrUjrbRDFjcDlqaGpUQU0/preview|26;https://picasaweb.google.com/lh/photo/v6op53c-9WysvddU6m5vP9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|27;https://picasaweb.google.com/lh/photo/xL_QE0weIjp8b924Qgi4MdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|26;https://docs.google.com/file/d/0Bybm9NiEwx7xckRNeFcwWGh5Z2s/preview|28;https://picasaweb.google.com/lh/photo/0wTwS0nfKJJ449QUBxYYttMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|29;https://docs.google.com/file/d/0B2fZR690oVRUY1JTNDN3Y1hhSnM/preview|29;https://picasaweb.google.com/lh/photo/vpMS9fmmpBSIbMPktbvIzNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|30;https://docs.google.com/file/d/0Bzh9_IP5CXyVNFpmeWI0OXRUakk/preview|30;https://picasaweb.google.com/lh/photo/E9nFhfdHNpTrkY_JEoK-6dMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|31;https://docs.google.com/file/d/0B_6iKVB1hLb6YmI1LUl0d2VMUUU/preview|31;https://picasaweb.google.com/lh/photo/HvB3ZjGpU9-q8g6ZxP4SEdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|32;https://docs.google.com/file/d/0BxRMnEDBOI71bmI4U29USVBzZDQ/preview|32;https://picasaweb.google.com/lh/photo/JFuPgSNBzr3V-6syZ0VFbtMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|33;https://docs.google.com/file/d/0Byhff5CfKY-wRDVLVjVnemFHOG8/preview|33;https://picasaweb.google.com/lh/photo/EEu0gCwxPCjhx2H_7gbhy9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|34;https://picasaweb.google.com/lh/photo/pkR74UOzNdqq_w6VkU_gSdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|34-a;http://www.dailymotion.com/swf/x13qu1x_vietsub-dad-where-are-we-going-ep-34-sd-360kpop-1-001_shortfilms|34-b;http://www.dailymotion.com/swf/x13qu2c_vietsub-dad-where-are-we-going-ep-34-sd-360kpop-1-002_shortfilms|34-c;http://www.dailymotion.com/swf/x13qu2q_vietsub-dad-where-are-we-going-ep-34-sd-360kpop-1-003_shortfilms|35;https://picasaweb.google.com/lh/photo/y52eejb9gXDg8nBS-aPYIdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|36;https://picasaweb.google.com/lh/photo/c4dX0H0rJZqxDTO8O8fNBNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|37;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ix4BX5htUoAeuf2sYdoXx9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|38;https://picasaweb.google.com/lh/photo/f7dx5anT0Ts4TGS__sLMStMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|38a;http://www.dailymotion.com/swf/x153czl_m-zone-dad-where-are-you-going-e38-sd-kites-vn-1-001_shortfilms|38b;http://www.dailymotion.com/swf/x153d06_m-zone-dad-where-are-you-going-e38-sd-kites-vn-1-002_shortfilms|38c;http://www.dailymotion.com/swf/x153d0y_m-zone-dad-where-are-you-going-e38-sd-kites-vn-1-003_shortfilms|38;https://docs.google.com/file/d/0BzLMVgEGkdclQkhwTVNJS1lkbnM/preview|39;https://picasaweb.google.com/lh/photo/LOu2S0ezpR6WagX0cw4zftMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|40a;http://www.dailymotion.com/swf/x15r9ln_m-zone-dad-where-are-you-going-e40-sd-kites-vn-1-001_shortfilms|40b;http://www.dailymotion.com/swf/x15r9ls_m-zone-dad-where-are-you-going-e40-sd-kites-vn-1-002_shortfilms|40c;http://www.dailymotion.com/swf/x15r9m0_m-zone-dad-where-are-you-going-e40-sd-kites-vn-1-003_shortfilms|40;https://picasaweb.google.com/lh/photo/pg_Hm-C9Wt2UPT3OtzCRN9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|41;https://docs.google.com/file/d/0BwOmi-pHODrDZm9UU0JMVTlPVms/preview|41;https://picasaweb.google.com/lh/photo/x75-FRjEJ2a52dIs3K5UotMTjNZETYmyPJy0liipFm0|42;https://picasaweb.google.com/108068899348958703974/20131021?noredirect=1#5937433791370069026|43;https://picasaweb.google.com/lh/photo/I5Ux5osrrQpkYy-wAroyTl8gqpdlB7mCpRUEAjMYTYc?feat=directlink|44;https://picasaweb.google.com/lh/photo/cZGuWzywq8Gvl0DiyWPgpNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|45a;http://www.dailymotion.com/swf/x173yny_m-zone-dad-where-are-you-going-e45-sd-kites-vn-2-001_shortfilms|45b;http://www.dailymotion.com/swf/x173yo7_m-zone-dad-where-are-you-going-e45-sd-kites-vn-2-002_shortfilms|45c;http://www.dailymotion.com/swf/x173yoj_m-zone-dad-where-are-you-going-e45-sd-kites-vn-2-003_shortfilms|45;https://picasaweb.google.com/111014715361247405227/Dad45?authkey=Gv1sRgCLDKiO3UlJyNEQ#5945431718234765970|46a;http://www.dailymotion.com/swf/x17d4r4_m-zone-dad-where-are-you-going-e46-sd-kites-vn-1-001_shortfilms|46b;http://www.dailymotion.com/swf/x17d4rd_m-zone-dad-where-are-you-going-e46-sd-kites-vn-1-002_shortfilms|46c;http://www.dailymotion.com/swf/x17d4rm_m-zone-dad-where-are-you-going-e46-sd-kites-vn-1-003_shortfilms|46;https://picasaweb.google.com/116247333461824633464/20131119?authkey=Gv1sRgCL34nYOrvPrVugE#5947879488034160002|47;https://picasaweb.google.com/104685883596600358286/20131127?authkey=Gv1sRgCPnU4uT6uNnNKw#5951009276398296738|47a;http://www.dailymotion.com/swf/x17pj3o_bomdd001_creation|47b;http://www.dailymotion.com/swf/x17pj3v_bomdd-002_shortfilms|47c;http://www.dailymotion.com/swf/x17pj48_b%E1%BB%91-%C6%A1i-minh-di-dau-th%E1%BA%BF-dad-where-are-you-going-e47-003-vietsubphimhan-com_shortfilms|48a;http://www.dailymotion.com/swf/x17yqmc_m-zone-dad-where-are-you-going-e48-sd-kites-vn-2-001_shortfilms|48b;http://www.dailymotion.com/swf/x17yqmk_m-zone-dad-where-are-you-going-e48-sd-kites-vn-2-002_shortfilms|48c;http://www.dailymotion.com/swf/x17yqmp_m-zone-dad-where-are-you-going-e48-sd-kites-vn-2-003_shortfilms|48;https://picasaweb.google.com/lh/photo/AN-mDCY3Fa3HBiZH32739YWBtcEdgwHOvfomAvA3sd0?feat=directlink|hoặc 48;https://picasaweb.google.com/118218694406844248234/Dad48?authkey=Gv1sRgCJWrif20ltmo9QE#5953314345883078738|49;https://picasaweb.google.com/102460462958943995106/20131210#5955963475246042370|50;https://picasaweb.google.com/110486334472469448028/Ngay18Thang12Nam2013?authkey=Gv1sRgCJ_R1fCjqNfSQw#5958415703972719586|50a;http://www.dailymotion.com/swf/x18ipwj_m-zone-dad-where-are-you-going-e50-sd-kites-vn-2-001_shortfilms|50b;http://www.dailymotion.com/swf/x18ipwt_m-zone-dad-where-are-you-going-e50-sd-kites-vn-2-002_shortfilms|50c;http://www.dailymotion.com/swf/x18ipx1_m-zone-dad-where-are-you-going-e50-sd-kites-vn-2-003_shortfilms|51;https://picasaweb.google.com/102460462958943995106/20131225?noredirect=1#5961530960468661522|52;https://picasaweb.google.com/102460462958943995106/20140103#5964903201928377762|53;https://picasaweb.google.com/102460462958943995106/20140108#5966754141601614914|54;https://picasaweb.google.com/102460462958943995106/20140117#5969781509711544834|55;https://picasaweb.google.com/112163746693992985194/2014012807#5974159586166422018|[/id]Chúc các bạn xem phim Bố ơi, Mình đi đâu thế?-Dad, Where Are You Going?- Tập cuối (55 /55) vui vẻ.

Xem phim Bố ơi, Mình đi đâu thế?-Dad, Where Are You Going?- Tập cuối (55 /55) Full HD Online Vietsub Xem Miễn Phí Trên Server Youtube, Picasaweb, Google Docs, Dailymotion, ZingVn, ClipVN...

Xem phim Bố ơi, Mình đi đâu thế?-Dad, Where Are You Going?- Tập cuối (55 /55) Tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Bố ơi, Mình đi đâu thế?-Dad, Where Are You Going?- Tập cuối (55 /55) Tập cuối, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, Tập 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, ... Full Trọn bộ

Phim Bố ơi, Mình đi đâu thế?-Dad, Where Are You Going?- Tập cuối (55 /55) Vietsub,phim Bố ơi, Mình đi đâu thế?-Dad, Where Are You Going?- Tập cuối (55 /55) lồng tiếng,phim Bố ơi, Mình đi đâu thế?-Dad, Where Are You Going?- Tập cuối (55 /55) online,Bố ơi, Mình đi đâu thế?-Dad, Where Are You Going?- Tập cuối (55 /55) nhanh nhất,phim Bố ơi, Mình đi đâu thế?-Dad, Where Are You Going?- Tập cuối (55 /55) thuyết minh,phim Bố ơi, Mình đi đâu thế?-Dad, Where Are You Going?- Tập cuối (55 /55) subviet,phim Bố ơi, Mình đi đâu thế?-Dad, Where Are You Going?- Tập cuối (55 /55) vtv1,vtv2,vtv3,vtv9,todaytv,thvl1,Download phim Bố ơi, Mình đi đâu thế?-Dad, Where Are You Going?- Tập cuối (55 /55),tải phim Bố ơi, Mình đi đâu thế?-Dad, Where Are You Going?- Tập cuối (55 /55),phim Bố ơi, Mình đi đâu thế?-Dad, Where Are You Going?- Tập cuối (55 /55) mediafire,fshare,Phim Bố ơi, Mình đi đâu thế?-Dad, Where Are You Going?- Tập cuối (55 /55)- Full HD tập 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Tập Cuối


Phim Liên Quan
Đang tải dữ liệu...
▲TOP▲
CLICK ĐỂ TẮT Quảng Cáo!